' Blizzard Là Gì ? Blizzard/ Tiếng Anh Là Gì

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “blizzard”, trong bộ từ điển Từ điển Anh – phunutiepthi.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blizzard, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blizzard trong bộ từ điển Từ điển Anh – phunutiepthi.vnệt

1. Master, where did this blizzard come from?

Sư phụ, trận bão tuyết này đến từ đâu?

2. He could track a snowflake in a blizzard.

Đang xem: Blizzard là gì

Nó có thể ngửi ra một hoa tuyết giữa cơn bão tuyết.

3. However, the blizzard also neutralized the German corps” coordination.

Tuy nhiên, bão tuyết cũng vô hiệu hóa sự phối hợp các quân đoàn của Đức.

4. StarCraft also marked the debut of Blizzard Entertainment”s film department.

StarCraft cũng đánh dấu sự ra mắt của bộ phận làm phim của Blizzard Entertainment.

5. I felt like I was shovelling snow in a blizzard.

Em cảm thấy giống như mò kim đáy biển ấy.

6. Blizzard was part of the phunutiepthi.vnvendi Games group of phunutiepthi.vnvendi.

Blizzard lại trở thành công ty con của tập đoàn phunutiepthi.vnvendi Games.

7. I remember one Sunday, her and me almost got lost in a blizzard.

Tôi còn nhớ một Chủ nhật, bả và tôi bị lạc trong bão tuyết.

8. Blizzard Entertainment began planning StarCraft in 1995, with a development team led by Metzen and Phinney.

Blizzard Entertainment đã bắt đầu lên kế hoạch dành cho StarCraft vào năm 1995, với một đội ngũ phát triển dưới trướng Metzen và Phinney.

Tham khảo ngay  10+ Cách Để Đầu Tư Vào Bitcoin Là Gì? Mua Ở Đâu? Có Nguy Hiểm Không?

9. Notable nor”easters include The Great Blizzard of 1888, one of the worst blizzards in U.S. history.

Những nor'easters nổi tiếng bao gồm The Great Blizzard năm 1888, một trong những trận bão tuyết lớn tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

10. Blizzard points to DotA as an example of what dedicated mapmakers can create using developer”s tools.

Blizzard chỉ ra rằng DotA là một ví dụ về những gì những người tạo bản đồ tâm huyết có thể tạo ra khi sử dụng các công cụ phát triển phù hợp.

11. So, this man”s grandfather was not intimidated by the Arctic night or the blizzard that was blowing.

Xem thêm: Phong Thủy Tuổi Dần Hợp Màu Gì Và Kỵ Nhất Màu Gì? Tuổi Bình Dần 1986 Hợp Màu Gì Năm 2021

Do đó, ông của người đàn ông này không phải chịu sự đe dọa của đêm Bắc cực giá rét hay bão tuyết thổi qua.

12. Blizzard planned to include a small arsenal of weaponry with assault and sniper rifles, grenades, shotguns, and flamethrowers.

Blizzard đã lên kế hoạch đưa vào một kho vũ khí nhỏ gồm súng bắn tỉa và tấn công, lựu đạn, shotgun và súng phun lửa.

13. The reason was due to a blizzard that prevented them from taking a flight to Antarctica from Chile.

Lý do là do trận bão tuyết đã cản trở họ đi chuyến bay đến Antarctica từ Chile.

14. And I can see that something else died there in the bloody mud and was buried in the blizzard.

Tham khảo ngay  Search Results For: ' Sàn Giao Dịch Litecoin (Ltc), Cách Mua Litecoin: Hướng Dẫn Đầy Đủ

Và tôi có thể nhìn thấy được cái gì đó chết trong lớp bùn máu và được chôn vùi trong cơn bão tuyết.

15. There were no winter thaws and on February 2, 1881, a second massive blizzard struck that lasted for nine days.

Không có tan tuyết mùa đông và vào ngày 2 tháng 2 năm 1881, trận bão tuyết lớn thứ hai xảy ra kéo dài chín ngày.

16. Blizzard also released the Warcraft Battle Chest, which contains Reign of Chaos bundled with The Frozen Throne in one box.

Blizzard Entertainment cũng phát hành Warcraft Battle Chest, gồm có Reign of Chaos kem với The Frozen Throne trong một hộp, cùng với phần hướng dẫn từ BradyGames.

17. StarCraft also marked the creation of Blizzard Entertainment”s film department; the game introduced high quality cinematics integral to the storyline of the series.

StarCraft cũng đánh dấu sự sáng tạo của bộ phận làm phim của Blizzard Entertainment; trò chơi giới thiệu những đoạn phim chất lượng cao tích hợp vào cốt truyện của dòng game.

18. The avalanches were caused by a sudden blizzard that struck the area, closing the tunnel and the roads around it on both side of the tunnel.

Nguyên nhân vụ tuyết lở là do một trận bão tuyến đột ngột hoành hành khu vực, bao phủ đường hầm và các tuyến đường xung quanh nó trên cả hai mặt của đường hầm.

19. Revelations was authored by series creator Chris Metzen and Sam Moore, a Blizzard employee, and was featured on the cover of the 1999 spring edition with art by Blizzard“s art director Samwise Didier.

Tham khảo ngay  Rich Đa Poor Dad, Poor Dad

Revelations được phunutiepthi.vnết bởi các tác giả tạo ra dòng game này là Chris Metzen và Sam Moore, một nhân phunutiepthi.vnên của Blizzard, và đã được đưa lên trang bìa ấn phẩm mùa xuân năm 1999 với tranh minh họa do giám đốc nghệ thuật của Blizzard Samwise Didier thực hiện.

20. Cuban accepted the company”s inphunutiepthi.vntation and worked for a day at a Dairy Queen in Coppell, Texas, where fans lined up in the street to get a Blizzard from the owner of the Mavericks.

Xem thêm: Có Nên Mua Iphone Đã Active Là Gì, Có Như Máy Brand New 100

Cuban đã chấp nhận lời mời của công ty và làm phunutiepthi.vnệc một ngày tại Nữ hoàng sữa ở Coppell, Texas, nơi người hâm mộ xếp hàng trên đường để nhận Blizzard từ chủ sở hữu của Mavericks.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button