Nghĩa Của Từ Bring On Là Gì ? Hãy Xem Các Ví Dụ &Raquo; Tiếng Anh 24H

Ex: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.

Đang xem: Bring on là gì

Bạn đang xem: Bring on là gìBan nhạc yêu thích của tôi, the Wall, sẽ phát hành một album mới vào mùa thu này.

*

mang đến cái gì, thường là cái không hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.

*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer to bring down weak or sick prey.Những động vật ăn thịt thường hạ gục những con mồi nhỏ bé và yếu ớt.

*

dẫn đến, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn kiêng và tập thể dụng sẽ giúp giảm cân.

Xem thêm: Khí Chất Là Gì Và Các Kiểu Khí Chất, Khí Chất Là Gì

*

tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?Bạn có thể đưa lại thực đơn cho tôi xem được không ?

bring out(phr. v.): làm xảy ra, dẫn đến, gây ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to produce something; to publish somethingEx: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc yêu thích của tôi, the Wall, sẽ phát hành một album mới vào mùa thu này.

bring on: mang đến cái gì, thường là cái không hay /phr.v/

Giải thích: to make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.

Tham khảo ngay  Thiên Bình Sinh Ngày 20/10 Cung Gì, Thiên Bình Sinh Ngày 20 Tháng 10

bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer to bring down weak or sick prey.Những động vật ăn thịt thường hạ gục những con mồi nhỏ bé và yếu ớt.

Xem thêm: What Is The Meaning Of “”Let'S Marvin Gaye Là Gì, Marvin

bring about: dẫn đến, mang đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: to make something happen, especially to cause changes in a situationEx: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn kiêng và tập thể dụng sẽ giúp giảm cân.

bring in: tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

bring up(phr. v.): đưa ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: to introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Bạn có thể đưa lại thực đơn cho tôi xem được không ?

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button