” By Means Of Là Gì ? By Means Of Là Gì, Nghĩa Của Từ By Means Of

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ phunutiepthi.vn.

Đang xem: By means of là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Các Mô Hình Ngang Hàng – Mô Hình Ngang Hàng P2P Là Gì

the means to do sth With over $160 million of cash and virtually no debt, the company has the means to expand.

Xem thêm: Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Là Gì, Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Sinh Học Thcs

used to say that it does not matter if the methods used to achieve something are wrong, dishonest, etc. as long as you get the result you want :
I”m sorry, but reducing the wages of the lowest-paid in order to save money is just not acceptable – the means don”t justify the end.

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button