By Means Of Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú phunutiepthi.vn.

Bạn đang xem: By means of là gì

Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.

Xem thêm: Các Mô Hình Ngang Hàng - Mô Hình Ngang Hàng P2P Là Gì


the means lớn vì sth With over $160 million of cash and virtually no debt, the company has the means lớn exp&.

Xem thêm: Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Là Gì, Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Sinh Học Thcs


used khổng lồ say that it does not matter if the methods used khổng lồ achieve sầu something are wrong, dishonest, etc. as long as you get the result you want :
I"m sorry, but reducing the wages of the lowest-paid in order khổng lồ save sầu money is just not acceptable - the means don"t justify the kết thúc.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message