Cao Cấp Lý Luận Chính Trị Là Gì ? Quy Chế Đào Tạo Cao Cấp Lý Luân Chính Trị

Theo Quy định 57-QĐ/TW năm 2022, đối tượng và tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, sơ cấp lý luận chính trị như sau:

*

Mục lục bài viết

Đối tượng được học cao cấp, trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị

1. Đối tượng, tiêu chuẩn học sơ cấp lý luận chính trị

– Đối tượng

+ Đảng viên; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở.

Đang xem: Cao cấp lý luận chính trị là gì

+ Công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã).

+ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung.

– Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn học trung cấp lý luận chính trị

2.1. Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức

+ Cấp ủy viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã. (*)

+ Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng của cấp huyện, cấp tỉnh; phó ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. (*)

Tham khảo ngay  01663 Đổi Thành Gì ? Đầu Số 0166 Đổi Thành Gì

+ Quy hoạch phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương. Quy hoạch các chức vụ quy định tại (*).

– Cán bộ quân đội; Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh (tương đương). Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

– Cán bộ công an: Đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng, phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã, phó tiểu đoàn trưởng và tương đương; phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, phó trung đoàn trưởng và tương đương. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

– Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương).

– Giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

2.2. Tiêu chuẩn

– Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

Tham khảo ngay  Những Điều Cần Biết Khi Mở Xưởng May Cần Những Gì ? Vốn Bao Nhiêu 2021?

Xem thêm: Bị Sưng Má Là Bệnh Gì ? Sưng Đau Má Phải, Dấu Hiệu Bệnh Gì

– Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị

3.1. Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức

+ Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh.

+ Cấp ủy viên cấp huyện trở lên; cấp ủy viên cấp tỉnh, lãnh đạo cấp ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. (**)

+ Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) trở lên của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cấp ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban (các đơn vị tương đương cấp ban) ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. (**)

+ Phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương.

+ Phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp huyện, cấp tỉnh. Quy hoạch các chức vụ quy định tại (**).

– Cán bộ quân đội: Chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

Tham khảo ngay  Bị Cận Thị Đeo Kính Gì ? Cận Bao Nhiêu Độ Thì Cần Đeo Kính? Cận Bao Nhiêu Độ Thì Cần Đeo Kính

– Cán bộ công an: Trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng và tương đương trở lên; cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Cấp phó trưởng phòng (tương đương) của cục (tương đương) trực thuộc Bộ Công an.

– Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương).

– Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

3.2. Tiêu chuẩn

– Đảng viên chính thức.

– Tốt nghiệp đại học trở lên.

Xem thêm: Sinh Năm 1985 Mệnh Gì, 1985 Tuổi Ất Sửu 1985 Hợp Màu Gì 2021?

– Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

Người có trình độ trung cấp lý luận chính trị có được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã không?

Muốn được tham gia đào tạo lý luận chính trị trung cấp thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button