To Cash In Là Gì, Nghĩa Của Từ To Cash In, Cash In Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

cash

*

Cash (Econ) Tiền mặt.

Đang xem: Cash in là gì

+ Theo nghĩa chung nhất, thuật ngữ chỉ tiền bao gồm TIỀN MẶT và TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.
cash /kæʃ/ danh từ (không có số nhiều)
tiền, tiền mặtI have no cash with me: tôi không có tiền mặtto be in cash có tiềnto be out of cash không có tiền, cạn tiềnto be rolling in cash tiền nhiều như nướcto be short of cash thiếu tiềncash down (xem) downcash on delivery ((viết tắt) C.O.D) trả tiền lúc nhận hàngfor prompt cash (xem) promptready cash tiền mặtsold for cash bán lấy tiền mặt ngoại động từ trả tiền mặt, lĩnh tiền mặtto cash in gởi tiền ở ngân hàng (thông tục) chếtto cash in on kiếm chác được ở o tiền mặt § cash and carry : trả bằng tiền mặt và người mua hàng mang đi § cash in order : trả tiền mặt theo đơn đặt hàng § cash on delivery : trả tiền khi giao hàng § cash balancing : sự cân đối tiền mặt Biện pháp được quy định trong hợp đồng trong đó bên khai thác đền bù tiền mặt lấy từ những giếng khai thác có lưu lượng cao bù cho những giếng khai thác kém. § cash consideration : tiền thưởng Tiền chi trả cho một hứa hẹn hay một cuộc giao dịch về dầu hoặc khí. § cash contribution : sự đóng góp tiền mặt do yêu cầu ghi trong thoả thuận phụ trợ từ một bên đối với bên kia để được khoan giếng hoặc đổi lấy thông tin về giếng đó § cash-contribution clause : điều khoản đóng góp tiền mặt Điều khoản thoả thuận ghi rõ trả bằng tiền mặt cho một bên để khoan giếng hoặc một hoạt động nào khác. § cash-flow analysis : phân tích lưu lượng tiền mặt Việc so sánh những khoản tiền đã chi trong quá trình đầu tư cho hoạt động kinh tế, thí dụ cho khoan giếng, hoàn thiện và điều hành giếng. § cash-flow profile : biểu đồ lưu lượng tiền mặt/tiền thu chi Biểu đồ chỉ rõ những chi phí và thu nhập qua thời gian. § cash-flow stream : dòng thu chi Một mô hình chỉ rõ các món chi và thu trong quá trình đầu tư kinh tế, thí dụ cho việc khoan giếng.

Tham khảo ngay  Cssd Là Gì - Cssd Định Nghĩa: Trung Tâm Vô Trùng Cung Cấp Vùng

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Crust Là Gì ? Crust Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

*

*

*

cash

Từ điển Collocation

cash noun

1 money in the form of coins or notes

ADJ. hard, ready The drugs are sold for hard cash. | petty

VERB + CASH pay (in) We”ll have to pay cash for the tickets. | hold The bank should hold enough cash to satisfy customer demand. | convert/turn sth into

CASH + NOUN desk, register | dispenser, machine | balance | book

PREP. in ~ The thieves stole £200 in cash. You can pay by cheque or in cash.

PHRASES cash in hand (= if you pay for goods and services cash in hand, you pay in cash, especially so that the person being paid can avoid paying tax on the amount), cash on delivery (= a system of paying for goods when they are delivered)

2 money in any form

ADJ. ready, spare | hard-earned Imagine having to pay some of my hard-earned cash on a parking fine!

VERB + CASH generate, raise They had a football match to raise cash for the hospital. | be short of, be strapped for, run out of

CASH + NOUN holdings, reserves, resources | flow The company is having cash flow problems. | inflow, injection | outflow | deposit, payment, settlement | benefits, offer, prize | management | limit | market | crisis | crop farmers who grow cash crops for export | economy | cow (= the part of a business that always makes a profit) > Special page at BUSINESS

Từ điển WordNet

English Slang Dictionary

1. money:“I need to get some cash”2. to use up; to complete;“We cashed a 12-pack before we came over”

Tham khảo ngay  Cách Thanh Toán Cước Trả Sau Viettel Qua Bankplus Cực Kỳ Tiện Lợi Và Nhanh Chóng

Bloomberg Financial Glossary

现金|现款现金;现款The value of assets that can be converted into cash immediately, as reported by a company. Usually includes bank accounts and marketable securities, such as government bonds and banker”s acceptances. Cash equivalents on balance sheets include securities that mature within 90 days (e.g., notes).

Investopedia Financial Terms

Legal tender or coins that can be used in exchange goods, debt, or services. Sometimes also including the value of assets that can be converted into cash immediately, as reported by a company.

Xem thêm: 40 Quà Tặng Sinh Nhật Cho Bạn Trai Cực Kì Ý Nghĩa Và Dễ Thương

This usually includes bank accounts and marketable securities, such as government bonds and banker”s acceptances.
Cash AccountCash And Cash Equivalents – CCECash BudgetCash DividendCash FlowCash InvestmentCurrencyLawful MoneyLiquid AssetPetty Cash

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button