Sự Quan Trọng và Các Loại Chứng Từ Kế Toán Hiện Nay

Chứng từ kế toán

Tôi chắc chắn rằng mỗi ngày, như một kế toán, các bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với các chứng từ kế toán. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn kế toán viên vẫn chưa hiểu rõ về bản chất của chứng từ kế toán. Vì vậy, hôm nay, hãy cùng tôi, một kế toán kinh nghiệm, tìm hiểu về chứng từ kế toán và nội dung quan trọng của chúng.

I: Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh sự phát sinh và hoàn thành của các giao dịch kinh tế – tài chính tại một thời điểm nhất định. Chúng là phương pháp thông tin và kiểm tra việc phát sinh và hoàn thành các giao dịch kinh tế, giúp kiểm tra hình thái và biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

Chứng từ kế toán bao gồm hai yếu tố chính:

 • Hệ thống bản chứng từ
 • Kế hoạch luân chuyển chứng từ

II: Nội dung chứng từ kế toán

Các yếu tố quan trọng trong nội dung chứng từ kế toán bao gồm:

 • Tên gọi chứng từ
 • Số chứng từ và ngày, tháng, năm lập chứng từ
 • Tên địa chỉ của cá nhân hoặc đơn vị lập và nhận chứng từ
 • Nội dung tóm tắt của giao dịch kinh tế
 • Số lượng, đơn giá và số tiền của giao dịch kinh tế tài chính ghi bằng số và chữ
 • Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm về tính chính xác của giao dịch.
Tham khảo ngay  Dây thần kinh thực vật và ảnh hưởng của nó tới cuộc sống

Ngoài ra, có một số yếu tố bổ sung không bắt buộc trong từng chứng từ như phương thức thanh toán và phương thức bán hàng.

Để chứng từ kế toán được coi là hợp lệ, chúng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Đúng nội dung, bản chất và quy mô của giao dịch kinh tế phát sinh.
 • Phản ánh đúng kiểu biểu mẫu quy định và không được chỉnh sửa.
 • Đầy đủ các yếu tố cơ bản theo quy định.

III: Cách lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ của người lập chứng từ kế toán
 • Tên và địa chỉ của người nhận chứng từ kế toán
 • Chữ ký của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán

Nội dung hóa đơn phải bao gồm các chỉ tiêu sau:

 • Họ và tên, địa chỉ, mã số thuế
 • Tài khoản thanh toán
 • Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng
 • Thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng
 • Tổng số tiền thanh toán
 • Chữ ký người bán và người mua hàng

IV: Ký chứng từ kế toán

Việc ký chứng từ kế toán phải tuân theo các quy định sau:

 • Chứng từ phải có đủ chữ ký.
 • Chữ ký phải được ký bằng bút mực.
 • Không được ký bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký.
 • Chữ ký phải thống nhất.
 • Chứng từ chi tiền phải được ký duyệt trước khi thực hiện.
Tham khảo ngay  Emphasis - Sức mạnh của nhấn mạnh trong giao tiếp

V: Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử được sử dụng trong các giao dịch điện tử và cần đảm bảo xác định người chủ của dữ liệu và không bị thay đổi.

Chứng từ điện tử

VI: Các loại chứng từ

 1. Chứng từ hàng hoá

  • Hóa đơn thương mại
  • Hoá đơn tạm tính
  • Hoá đơn chính thức
  • Hoá đơn chi tiết
  • Hoá đơn chiếu lệ
  • Hoá đơn trung lập
  • Hoá đơn xác nhận
  • Hoá đơn hải quan
 2. Chứng từ vận tải

  • Biên lai thuyền phó
  • Giấy gửi hàng đường biển
  • Phiếu gửi hàng
  • Bản lược khai hàng
  • Sơ dồ xếp hàng
  • Bản kê sự kiện
  • Bản tính thưởng phạt bốc dỡ
  • Biên bản kết toán nhận hàng
  • Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng
  • Giấy chứng nhận hàng thiếu
  • Vận đơn đường sắt

Đó là những thông tin cơ bản về chứng từ kế toán và nội dung quan trọng của chúng. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực kế toán, hãy tham gia khóa học kế toán tại trung tâm Phunutiepthi. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn kiến thức chính xác và thực tiễn.

Chứng từ kế toán là yếu tố quan trọng trong quá trình quản lý tài chính kinh doanh và chắc chắn sẽ giúp bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về chứng từ kế toán tại đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button