CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN LÀ GÌ

  -  
Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist


Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu phân tán là gì

*

*

*

*Xem thêm: Cách Tạo Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank, Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

*

Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
The Full Spirit Workout: A 10-Step System lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual bộ vi xử lý Core, & Create a Fun và Fulfilling Life Kate Eckman


Xem thêm: Chất Liệu Vải Mango Là Gì ? 3 Ưu Điểm Của Vải Mango Bạn Không Thể Bỏ Lỡ

kim chỉ nan cửa hàng dữ liệu phân tán

1. 1MỤC LỤC1.KHÁI NIỆM cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN: ................................................................................... 32.KIẾN TRÚC CỦA MỘT HỆ DataBase PHÂN TÁN:........................................................... 43.HỆ QUẢN TRỊ cơ sở dữ liệu PHÂN TÁN (HQTCSDLPT) VÀ PHÂN LOẠI:........................... 63.1.CÁC LOẠI DataBase PHÂN TÁN:.............................................................................. 64.KĨ THUẬT PHÂN ĐOẠN, SAO BẢN VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:....................................... 8A. CÁC ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC TRONG THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN: ....................... 8B. CÁC PHƯƠNG PHÁP. PHÂN ĐOẠN: .................................................................... 9C.SAO LẶP DỮ LIỆU: .............................................................................................. 13 chiều.ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:................................................................................................. 145. TÍNH TRONG SUỐT CỦA HQTCSDLPT: ................................................................ 14A.TRONG SUỐT PHÂN ĐOẠN (FRAGMENTATION TRANSPARENCY):.............. 14B.TÍNH TRONG SUỐT VỀ VỊ TRÍ (LOCATION TRANSPARENCY): ....................... 16C. TRONG SUỐT ÁNH XẠ ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MAPPING TRANSPARENCY):................................................................................................................................... 17D. TRONG SUỐT NHÂN BẢN (REPLICATION TRANSPARENCY):....................... 186. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN:................................................................. 18A. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CSDL:........................................................................ 18B. ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ CỦA CƠ STại DỮ LIỆU PHÂN TÁN:......................... 19C. CÁC HƯỚNG TIẾP. CẬN THIẾT KẾ CSDL:.................................................... 20D. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ STại DỮ LIỆU: .................................................... 237. XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG CSDL PHÂN TÁN:....................................................... 308.CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG ORACLE...................................................... 448.1.CÁC KHÁI NIỆM:................................................................................................ 448.2.TỔNG QUAN CSDLPT TRONG ORACLE: ........................................................ 458.2.1.HỆ THỐNG CSDLPT ĐỒNG NHẤT:............................................................. 458.2.2.HỆ THỐNG CSDLPT KHÔNG ĐỒNG NHẤT:............................................... 468.2.3.DATABASE LINKS(LIÊN KẾT CSDL):.......................................................... 498.2.4.CÁC TÊN cơ sở dữ liệu TOÀN CỤC TRONG CÁC LIÊN KẾT CSDL: .................... 518.3.GIẢI QUYẾT MẪU THUẪN TRONG MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN:...................... 53