Công Cụ Phái Sinh Ở Việt Nam, Các Công Cụ Chứng Khoán Phái Sinh Tại Việt Nam

Các công cụ phái sinh cung cấp cho các nhà đầu tư một cách mạnh mẽ để tham gia vào xu hướng giá của một chứng khoán cơ bản. Các nhà đầu tư kinh doanh dựa trên các công cụ tài chính này tìm cách chuyển các rủi ro nhất định liên quan đến bảo mật cơ bản cho một bên khác. Hãy tìm hiểu xem thị trường phái sinh là gì? các công cụ phái sinh là gì? Cách chơi phái sinh ra sao và xem chúng có thể nâng cao lợi nhuận hàng năm của bạn như thế nào.

Đang xem: Công cụ phái sinh ở việt nam

Quyền chọn cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro hoặc đầu tư bằng cách chấp nhận rủi ro nhiều hơn.Hợp đồng tương lai chứng khoán là một hợp đồng phái sinh cung cấp 100 cổ phiếu của một cổ phiếu nhất định vào ngày hết hạn được chỉ định.Chứng quyền có nghĩa là người nắm giữ có quyền mua cổ phiếu ở một mức giá nhất định tại một ngày đã thỏa thuận.Với một hợp đồng chênh lệch giá, người bán trả cho người mua khoản chênh lệch giữa giá hiện tại của cổ phiếu và giá trị tại thời điểm hết hạn hợp đồng, nếu giá trị đó tăng lên.Hoán đổi chỉ số vốn chủ sở hữu là một thỏa thuận giữa hai bên để hoán đổi hai nhóm dòng tiền vào ngày đã thỏa thuận trong năm đã định.

Công cụ – sản phẩm phái sinh: Quyền chọn

*

Công cụ phái sinh Quyền chọn hoạt động như thế nào?

Sản phẩm phái sinh là gì? Một trong những công cụ phái sinh cần nói đến là quyền chọn. Quyền chọn cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro hoặc đầu tư bằng cách chấp nhận rủi ro. Mua một Quyền chọn Call (Cao) hay bán (Quyền chọn Put) cổ phiếu hay hợp đồng tương lai ở một mức giá đã đặt trước hoặc vào thời điểm hết hạn.

Chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch và được thanh toán tập trung, cung cấp tính thanh khoản và tính minh bạch, hai yếu tố quan trọng mà các nhà giao dịch yêu cầu khi tiếp xúc với phái sinh.

Các yếu tố chính xác định giá trị của một Quyền chọn:

Phí bảo hiểm thời gian phân rã khi Quyền chọn sắp hết hạn;Giá trị nội tại thay đổi theo giá của bảo mật cơ bản;Biến động của cổ phiếu hoặc hợp đồng.

Phí bảo hiểm thời gian phân rã theo cấp số nhân khi Quyền chọn gần đến ngày hết hạn, cuối cùng trở nên vô giá trị. Giá trị nội tại cho biết liệu một Quyền chọn vào hay ra tiền. Khi bảo mật tăng, giá trị nội tại bằng tiền của Quyền chọn Call cũng sẽ tăng. Giá trị nội tại mang lại cho chủ sở hữu Quyền chọn nhiều đòn bẩy hơn so với việc sở hữu tài sản cơ bản.

Phí bảo hiểm mà người mua phải trả để sở hữu Quyền chọn tăng khi mức độ biến động tăng. Đổi lại, biến động cao hơn cung cấp cho người bán quyền chọn có thu nhập tăng thông qua phí bảo hiểm cao hơn.

Nhà đầu tư Quyền chọn có một số chiến lược để sử dụng, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Một người mua Quyền chọn mạo hiểm với phí bảo hiểm mà họ đã trả để có được Quyền chọn nhưng không phải chịu rủi ro khi có động thái bất lợi xảy ra với tài sản cơ bản.

Ngoài ra, một người bán Quyền chọn giả định mức độ rủi ro cao hơn, có khả năng phải đối mặt với tổn thất không giới hạn vì về mặt lý thuyết giá có thể tăng lên vô cùng. Người mua hoặc người bán cũng được yêu cầu cung cấp hợp đồng nếu họ thực hiện Quyền chọn.

Có một số chiến lược Quyền chọn kết hợp các lệnh Call mua và bán, tạo ra các vị trí phức tạp đáp ứng các mục tiêu lợi nhuận.

Các công cụ phái sinh cung cấp một phương pháp hiệu quả để phân tán hoặc kiểm soát rủi ro, phòng ngừa trước các sự kiện bất ngờ hoặc để xây dựng đòn bẩy cao cho một chiến lược đầu tư ngắn hạn.

Công cụ phái sinh: Hợp đồng chứng khoán tương lai

Hợp đồng chứng khoán trong tương lai (SSF là gì) đây là hợp đồng cung cấp 100 cổ phiếu của một mã cổ phiếu vào ngày hết hạn được chỉ định. Giá thị trường SSF dựa trên giá của chứng khoán cơ sở cộng với chi phí lãi vay, trả cổ tức ít hơn trong suốt thời hạn của hợp đồng.

*

Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế

Công cụ chứng khoán phái sinh là gì? Cách giao dịch chứng khoán phái sinh quốc tế SSF yêu cầu ký quỹ thấp hơn so với mua hoặc bán bảo mật cơ bản, thường trong phạm vi 20%, giúp nhà đầu tư có nhiều đòn bẩy hơn. SSF không phải tuân theo các hạn chế giao dịch trong ngày của SEC hoặc theo sự tăng giá của những người thích bán nhanh.

SSF có xu hướng theo dõi giá của tài sản cơ bản để các chiến lược đầu tư phổ biến có thể được áp dụng. Dưới đây là 5 ứng dụng cách chơi chứng khoán phái sinh SSF phổ biến:

Một phương pháp rẻ tiền để mua một cổ phiếu.Một hàng rào hiệu quả chi phí cho các vị thế vốn mở rộng.Bảo vệ cho một vị thế công bằng dài hạn chống lại sự biến động hoặc giảm giá ngắn hạn với giá của tài sản cơ bản.Các cặp giá dài và ngắn cung cấp khả năng tiếp xúc và khai thác thị trường.Tiếp xúc với các ngành kinh tế cụ thể.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Shsh Là Gì? ? Những Kiến Thức Cần Biết Về Shsh

Hãy ghi nhớ những hợp đồng phái sinh này có thể dẫn đến những tổn thất có thể vượt quá mức đầu tư ban đầu của nhà đầu tư. Hơn nữa, không giống như các Quyền chọn cổ phiếu, nhiều SSF không thanh khoản và không được giao dịch tích cực bằng.

Công cụ phái sinh: Chứng Quyền

*

Chứng quyền là gì? Công cụ này hoạt động như thế nào?

Chứng Quyền là một công cụ giao dịch phái sinh giúp cho người nắm giữ có quyền mua một cổ phiếu ở một mức giá nhất định vào một ngày định trước. Tương tự như Quyền chọn Call, nhà đầu tư có thể thực hiện chứng quyền chứng khoán ở một mức giá cố định.

Khi được ban hành, giá của chứng quyền luôn cao hơn cổ phiếu cơ bản nhưng mang theo thời gian thực hiện dài hạn trước khi chúng hết hạn. Khi một nhà đầu tư thực hiện chứng quyền, công ty phát hành cổ phiếu phổ thông mới để chi trả cho giao dịch, trái ngược với các Quyền chọn Call trong đó người nắm quyền phải cung cấp cổ phiếu nếu nhà giao dịch thực hiện quyền chọn.

Chứng quyền chứng khoán thường giao dịch trên một sàn giao dịch nhưng khối lượng có thể thấp, tạo ra rủi ro thanh khoản. Giống như các Quyền chọn Call, giá của lệnh Chứng Quyền bao gồm phí bảo hiểm thời gian phân rã khi gần đến ngày hết hạn, tạo ra rủi ro bổ sung. Giá trị của Chứng Quyền hết hạn thì vô giá trị nếu giá của chứng khoán cơ sở không đạt được giá đã định trước ngày hết hạn.

Công cụ phái sinh: hợp đồng chênh lệch giá

*

Hợp đồng chênh lệch giá

Một hợp đồng chênh lệch giá (CFD) là công cụ tài chính phái sinh dựa trên sự thỏa thuận giữa người mua và người bán đòi hỏi người bán phải trả cho người mua sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu hiện tại và giá trị tại thời điểm hợp đồng hết hạn. Ngược lại, người mua phải trả tiền cho người bán nếu mức chênh lệch âm.

Mục đích của CFD là cho phép các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá mà không phải sở hữu các cổ phiếu cơ bản. CFD không có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ nhưng cung cấp một sự thay thế phổ biến ở các quốc gia bao gồm Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

CFD cung cấp sự đơn giản về giá trên một loạt các công cụ cơ bản, hợp đồng tương lai, tiền tệ và chỉ số…

Ví dụ: Giá Quyền chọn kết hợp với phí bảo hiểm thời gian phân rã khi gần hết hạn. Mặt khác, CFD phản ánh giá của bảo mật cơ bản mà không bị phân rã bởi thời gian vì chúng không có ngày hết hạn và không có phí bảo hiểm để phân rã.

Các nhà đầu tư và nhà đầu cơ sử dụng ký quỹ để giao dịch CFD, phát sinh rủi ro cho các lệnh gọi ký quỹ nếu giá trị danh mục đầu tư giảm xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu. Giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh CFD, nhà đầu tư có thể sử dụng mức độ đòn bẩy cao, có khả năng tạo ra tổn thất lớn khi giá của bảo mật cơ bản di chuyển so với vị trí. Do đó, hãy nhận thức được những rủi ro đáng kể khi giao dịch CFD.

Công cụ phái sinh: Hoán đổi chỉ số

*

Hợp đồng hoán đổi này có thể dễ dàng giao dịch hơn các công cụ giao dịch phái sinh khác không?

Cuối cùng trong các công cụ phái sinh là Chỉ số. Hoán đổi chỉ số vốn chủ sở hữu là một thỏa thuận giữa hai bên để hoán đổi hai bộ dòng tiền vào các ngày được chỉ định trước đã thỏa thuận.

Ví dụ: Một bên có thể đồng ý trả một khoản thanh toán lãi – thường ở mức cố định dựa trên LIphunutiepthi.vnR (mức trung bình lãi suất tính từ các ước tính được gửi bởi các ngân hàng hàng đầu ở London) – trong khi bên kia đồng ý trả tổng lợi nhuận trên chỉ số vốn chủ sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cách đơn giản, để có được sự tiếp xúc với một loại tài sản theo cách tiết kiệm chi phí, thường sử dụng các giao dịch hoán đổi này.

Các nhà quản lý quỹ có thể mua toàn bộ chỉ số như S&P 500, chọn cổ phiếu trong từng thành phần và điều chỉnh danh mục đầu tư bất cứ khi nào chỉ số thay đổi. Việc hoán đổi chỉ số vốn chủ sở hữu có thể đưa ra một sự thay thế ít tốn kém hơn trong kịch bản này, cho phép người quản lý thanh toán cho việc hoán đổi với lãi suất đã định trong khi nhận được tiền lãi cho thời gian hoán đổi hợp đồng.

Xem thêm: Cho Trẻ Ăn Váng Sữa Có Tác Dụng Gì ? Váng Sữa Có Tác Dụng Gì

Họ cũng sẽ nhận được tiền lãi và phân phối thu nhập hàng tháng trong khi trả lãi cho đối tác theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Ngoài ra, các giao dịch hoán đổi này có thể có lợi thế về thuế thu nhập.

Sau khi tìm hiểu về 5 công cụ phái sinh phổ biến như trên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ chọn được những công cụ mà bản thân thấy phù hợp và có thể đem lại lợi nhuận cao cho mình. Riêng Binary Option Viet Nam, với những hiểu biết về thị trường phái sinh cũng như thị trường Quyền chọn nhị phân, chúng tôi nghĩ rằng để đảm bảo an toàn cho số vốn của mình, bạn nên luyện tập và nếu giao dịch thật hãy chia nhỏ số vốn để có thể tiến xa hơn trên thị trường này. Bên cạnh đó bạn cũng có thể tham khảo nâng cao kiến thức về thị trường tài chính và các kinh nghiệm đầu tư phunutiepthi.vn đến từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường tại phunutiepthi.vn!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button