Demonstrated nghĩa là gì

  -  
biểu dương lực lượng·biểu lộ·biểu tình tuần hành·bày tỏ·làm thấy rõ·thao diễn

*

*

In Alma 19:15–17, highlight any words và phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning lớn God.

Bạn đang xem: Demonstrated nghĩa là gì


Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất kể từ bỏ với các tự như thế nào đến thấy rằng những tôi tớ của La Mô Ni đã quay về với Thượng Đế.
(John 13:35) Such love sầu has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest & political turmoil.
Tình yêu thương tmùi hương đó được thể hiện một cách khác thường trong những tiến độ xung bỗng về chủng tộc cùng không ổn định về chính trị.
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng mang lại thấy Ngài tất cả dự định chữa trị lành loài tín đồ ngoài “các sản phẩm tật-bịnh”, thậm chí còn làm cho bạn thư hùng lại.
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration & evaluation program that ran through 2011.
Toyota sẽ xuất bản 35 biến thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) mang lại chương trình trình diễn với Đánh Giá trong thời hạn 2011.
b) Kể từ năm 1914, những tín đồ đấng Christ được xức dầu sẽ bày tỏ niềm tin y hệt như Môi-se và Ê-li như thế nào?
An English mathematician named Cullis was the first to use modern bracket notation for matrices in 1913 và he simultaneously demonstrated the first significant use of the notation A = lớn represent a matrix where ai,j refers lớn the ith row & the jth column.
Nhà toán học tập người Anh Cullis là fan trước tiên sử dụng ký kết hiệu ngoặc văn minh đến ma trận vào năm 1913 và ông cũng viết ra ký hiệu quan trọng A = nhằm biểu diễn một ma trận cùng với ai,j là phần tử sống mặt hàng sản phẩm công nghệ i với cột trang bị j.
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, và Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles và miracle stories have sầu been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa trường đoản cú điển tôn giáo) lý giải rằng những người gây dựng đạo Đấng Christ, Hồi Giáo cùng Phật Giáo hiện đang có ý kiến không giống nhau về phép kỳ lạ, cơ mà sách ghi nhận: “Lịch sử trong tương lai của những tôn giáo này cụ thể mang lại thấy các phép lạ với những câu chuyện về phxay lạ lấn vào đời sống tôn giáo của bạn ta”.
Even though workers had khổng lồ complete dangerous tasks và some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Klặng family’s rule.
Mặc dù người công nhân đề nghị chấm dứt những trọng trách nguy hại và một trong những sau cùng vẫn tấn công mất mạng sinh sống của mình để hội chứng minh kĩ năng của đất nước, vinylon vì thế Ship hàng nlỗi một sự củng cố kỉnh mang đến tư tưởng của Đảng với nguyên tắc của mái ấm gia đình Klặng.
Briefly outline features of the literature offer for July, then have sầu one or two presentations demonstrated.
(2) Đâu là một trong những nguyên ổn nhân khiến vụ việc mang đến chị em và con, cùng thai phú gồm trách rưới nhiệm làm cái gi nhằm bớt những khủng hoảng rủi ro xứng đáng tiếc?
Nhờ một hoặc hai bạn tthấp trình diễn cách mời những tạp chí từ bỏ nhà này lịch sự bên tê một phương pháp dễ dàng và đơn giản.

Xem thêm: Postal Code Vietnam Là Bao Nhiêu ? Mã Bưu Chính Việt Nam Mới Nhất 2020


Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela lớn attack anything in Avaris itself, only "anything belonging khổng lồ Avaris (nkt hwt-w"rt, direct genitive) i.e., the spoil which his army has carried off" as lines 7-8 và 15 of Kamose"s stela—the only references to lớn Avaris here—demonstrate: Line 7-8: I placed the brave guard-flotilla lớn patrol as far as the desert-edge with the remainder (of the fleet) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris.
Ryholt lưu ý rằng Kamose ko khi nào tulặng cha trong tấm bia đồ vật nhì của bản thân mình bất kể điều gì về Việc tấn công phiên bản thân Avaris, cơ mà chỉ gồm "bất kể điều gì nằm trong Avaris (nkt HWT-w"rt) ví dụ: chiến lợi phẩm cơ mà quân team của ông vẫn đoạt được" nlỗi cái 7-8 và 15 trên tấm bia đá của Kamose- chỉ nói tới Avaris duy nhất một lần-bệnh minh: Dòng 7-8: Ta sẽ bố trí một đội nhóm tàu đảm bảo an toàn gan góc nhằm tuần tra tới tận vùng rìa của sa mạc và với phần còn lại (của hạm đội) phía sau, nó nlỗi thể một con diều hâu đang đi săn trên bờ cõi của Avaris.
Additional television commercials followed the Super Bowl spot, which were to lớn demonstrate Switch"s use cases among mỏi different demographics, as well as "casual" và "core" gaming audiences.
Quảng cáo truyền ảnh bổ sung cập nhật được dự con kiến sẽ theo gần cạnh Super Bowl, nhằm hội chứng minh những trường hợp sử dụng của Switch thân những nhân khẩu học khác biệt, cũng như đối tượng người tiêu dùng chơi trò giải trí "bình thường" và "cốt lõi".
11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have to beat their swords into lớn plowshares and their spears into pruning shears.
11 Ngày nay Nhân Chứng Giê-hô-va thể hiện tình yêu tmùi hương bằng hữu bằng phương pháp làm cho ứng nghiệm lời Ê-không nên 2:4: “Họ đã mang gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm.
Tháng 4 năm 1985, Pranin sẽ tổ chức triển khai sự khiếu nại Thao diễn hữu nghị Aiki News (Friendship Demonstration) thứ nhất sống Tokyo.
Giving presentations and discussing và demonstrating how lớn handle objections can be quite enjoyable and provide fine occasions to sharpen our skills.
Trình diễn cùng đàm đạo bí quyết đối đáp với số đông lời bắt bẻ hoàn toàn có thể thú vui lắm với tạo nên thời gian trau xanh dồi năng lực của bọn họ.
Sau Khi Đức Giê-hô-va chứng minh quyền lực của Ngài thì dân sự công bố rằng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!”
They will remind you of why you need to be zealous, show you how to lớn improve sầu your “art of teaching,” & encourage you by demonstrating that many are still responding to the preaching work.
Các bài xích này đang cảnh báo tại vì sao các bạn buộc phải nóng sắng, cho biết làm cho thay làm sao hoàn toàn có thể cách tân “thẩm mỹ và nghệ thuật giảng dạy”, tương tự như khích lệ chúng ta qua số đông bằng chứng mang lại thấy vẫn có tương đối nhiều fan sẽ hưởng trọn ứng tin tốt.
Vào ngày 23 tháng 2, những cuộc biểu tình cỗ vũ Nga đã có được tổ chức triển khai tại tỉnh thành Sevastopol của Crimean.
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy chúng ta cũng có thể triệu chứng tỏ cầm cố nào rằng vào trường đúng theo của công ty phép báp têm không chỉ có là “một sự xúc động ban đầu”?
When a sample presentation is demonstrated, think about how you might personalize it & adapt it to lớn different householders.
Lúc đã nhìn qua phần trình diễn chủng loại, anh chị hãy nghĩ mang lại bí quyết vận dụng lời trình diễn này nhằm rao giảng cho các gia chủ khác nhau.

Xem thêm: Slot Nghĩa Là Gì ? Bạn Có Biết Ý Nghĩa Slot Là Gì Trên Facebook


Yet, he patiently warned & disciplined them, forgiving them time & again upon their demonstrating repentance.