Eftpos là gì

  -  
abbreviation for electronic funds transfer at point of sale: a system of paying for goods or services in shops using a bank thẻ or a credit thẻ, so that the money is paid directly from the buyer"s bank tài khoản to the shop"s bank account:


Bạn đang xem: Eftpos là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú phunutiepthi.vn.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: 10 Phần Mềm Chép Đĩa Miễn Phí Tốt Nhất Cho Máy Tính, 5 Phần Mềm Ghi Đĩa Cd, Dvd, Blu

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Novation Launchpad Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Novation Launchpad Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語