FIGURE HTML LÀ GÌ

  -  

Định nghĩa và sử dụng

Tag khẳng định những nội dung tương quan mạch lạc với nhau, như hình ảnh, sơ thứ, code,...Nội dung của tag bắt buộc tương quan cho tới nội dung chủ yếu.


Bạn đang xem: Figure html là gì

Sự khác nhau giữa HTML4.01 với HTML5HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag bắt đầu trong HTML5

Hình minch họa

*
Xem thêm: Thuế Tiêu Thụ Và Dịch Vụ ( Sst Là Gì Trong Tiếng Việt? Thuế Tiêu Thụ Và Dịch Vụ (Sst) Tại Malaysia

Trình chăm nom hỗ trợ

Yêu cầu phiên phiên bản trình xem xét với tầm về tối thiểu được cung ứng cho thẻ :

Trình duyệt giành cho PC:

*
941110
*
5

Tag được hỗ trợ trong đa số những trình chú ý, tuy vậy các trình để mắt IE6, IE7, IE8 ước ao hiển thị đúng thì rất cần phải tất cả thêm css với javascript hỗ trợ:

Css viết:

(function (){ var els = <"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgsection"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgarticle"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpghgroup"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgheader"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgfooter"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgnav"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgaside"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgfigure"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgmark"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgtime"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgruby"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgrt"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg, "https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpgrp"https://phunutiepthi.vn/figure-html-la-gi/imager_1_861_700.jpg >; for (var i=0; i


Xem thêm: Cvv2 Code Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Mã Số Cvv Đúng Tìm Hiểu Cvv

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành quản lý với trình chăm nom với tầm buổi tối tđọc được cung ứng cho thẻ :

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

5.14.0
*
7.510

Trình duyệt

810MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

5.14.010
*
2.0

Trình duyệt

1011

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quát mắng với thuộc tính sự kiện

Tất cả trực thuộc tính tổng quát cùng ở trong tính sự kiện được xác minh bên trên đa phần những yếu tắc HTML5