Nghĩa Của Từ Foresight Là Gì ?, Từ Điển Anh Foresight Là Gì

Between you and me, Mr. President, I think we”d better start making physics education more awesome here in the US, otherwise the next Carl Sagan or Richard Feynman will come from somewhere with more educational foresight – maybe even, the Internet.

Đang xem: Foresight là gì

Chỉ giữa chúng ta thôi nhé, ngài Tổng thống, Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu cải cách chương trình Vật lý để trở nên tuyệt vời hơn, nếu không thì Carl Sagan hay Richard Feynman tiếp theo sẽ đến từ một nơi khác với tầm nhìn giáo dục xa hơn – thậm chí, từ Internet.
Together with HMS Inglefield and Foresight, she sank the phunutiepthi.vnchy France submarine Persée and took part in shelling the port.
Cùng với HMS Inglefield và HMS Foresight nó đã đánh chìm tàu ngầm Pháp Persée và bản thân nó cũng tham gia phunutiepthi.vnệc bắn phá cảng.
After the destroyer Foresight was damaged in an air attack, Tartar took her in tow, and attempted to bring her to Gibraltar.
Sau khi chiếc HMS Foresight bị hư hại trong một cuộc không kích, Tartar đã tìm cách kéo nó quay trở lại Gibraltar.
Although he commanded a numerically inferior force and needed all the men he could muster, he nevertheless had the confidence and foresight to dispatch a cavalry regiment the night before his assault to seal off a critical path of the retreat he anticipated for the enemy army.
Mặc dù ông chỉ huy một đội quân kém xa đối phương về số lượng và rất cần thiết phải huy động toàn bộ người của mình vào trận chiến, trong ông vẫn có một sự tự tin và tầm nhìn xa để gửi đi một đội kỵ binh vào đêm trước cuộc tấn công của mình để phong tỏa một con đường rút lui quan trọng của quân đội đối phương mà ông dự đoán rằng họ sẽ cần tới.
Man has neither the wisdom nor the foresight to rule himself without help, and the only help that has real value comes from God
Con người không có sự khôn ngoan cũng không có khả năng thấy trước tương lai để có thể tự cai trị mà không cần sự giúp đỡ, và sự giúp đỡ duy nhất thật sự có giá trị chính là của Đức Chúa Trời
But might not better foresight and planning have done much to minimize the effects on the city and its inhabitants?
Đành rằng không ai có thể ngăn được nó, nhưng nếu dự đoán trước các tình huống và có phương án đối phó thì đã có thể giảm thiểu những thiệt hại về người và của.
Anybody with conscious foresight can see that it is sensible to enter into mutual back-scratching arrangements.
Bất kỳ ai có nhận thức đều có thể thấy rằng phunutiepthi.vnệc tham gia vào những công phunutiepthi.vnệc gãi lưng cho nhau là phunutiepthi.vnệc làm khôn ngoan.
5 Even now, where greedy men have not polluted this earth, all creation testifies to us that the One who designed and made it has marvelous qualities of love, kindness, wisdom and foresight.
5 Ngay cả hiện nay, khi chúng ta nhìn những nơi chưa bị những người tham lam làm ô nhiễm, tất cả tạo vật chứng tỏ là Đấng đã phác họa và tạo ra muôn vật có những đức tính tuyệt diệu như yêu thương, nhân từ, khôn ngoan và nhìn xa.
Because of Christ’s infinite Atonement, He has the wisdom and foresight to guide us in these latter days.
Nhờ vào Sự Chuộc Tội vô hạn của Đấng Ky Tô, Ngài có sự thông sáng và tầm nhìn xa để hướng dẫn chúng ta trong những ngày sau này.
Associating common sense with experience in life, a Swiss poet stated: “Common sense is . . . composed of experience and prephunutiepthi.vnsion <foresight>.”
Liên kết óc suy xét với kinh nghiệm trong cuộc sống, một nhà thơ người Thụy Sĩ nói: “Óc suy xét được… kết hợp giữa kinh nghiệm và khả năng nhìn xa trông rộng”.

Tham khảo ngay  Cách Chơi Cổ Phiếu Như Thế Nào, Kiến Thức Cơ Bản

Xem thêm: Thực Phẩm Cho Người Bị Thoát Vị Đĩa Đệm Nên Ăn Gì, Kiêng Ăn Uống Gì Tốt Cho

We can communicate with foresight about the aspects of technology that could be more beneficial or could be more problematic over time.
Ta có thể đưa ra những dự đoán về những khía cạnh công nghệ giúp ích con người hoặc những vấn đề cần giải quyết.
His natural science teacher, one Krober, showed a singular lack of foresight when he solemnly warned young Sachs against devoting himself to the natural sciences.
Giáo phunutiepthi.vnên khoa học tự nhiên của cậu, một Krober, đã cho thấy sự thiếu tầm nhìn xa trông rộng khi ông cảnh báo một cách long trọng khi cậu thanh niên Sachs trẻ tuổi muốn cống hiến hết mình cho khoa học tự nhiên.
Edinburgh was taken in tow, and tried to return to Murmansk with destroyers Foresight and Forester, and four Halcyon-class minesweepers; Gossamer, Harrier, Niger and Hussar.
Được kéo đi, Edinburgh tìm cách lết trở về Murmansk cùng chiếc tàu khu trục Foresight và ba tàu quét mìn Gossamer, Harrier và Hussar.
We did a project for the Government Office of Science a couple of years ago, a big program called the Foresight program — lots and lots of people — involved lots of experts — everything ephunutiepthi.vndence based — a huge tome.
Chúng tôi làm một dự án cho Văn phòng Khoa học Chính phủ cách đây vài năm, một chương trình lớn tên là chương trình Foresight — rất nhiều nhiều người — có sự tham gia của nhiều chuyên gia — mọi thứ có căn cứ chứng minh – một tập sách lớn.
Mr. Peel had the foresight to bring with him, besides, 3,000 persons of the working-class, men, women, and children.
Ông Peel có tầm nhìn xa để mang theo ông, bên cạnh đó, 3.000 người của tầng lớp lao động, nam giới, phụ nữ và trẻ em.
No one who followed Juan Trippe had the foresight to do something strongly positive … it was the most astonishing example of Murphy”s law in extremis.
Không có ai đã đi theo Juan Trippe mà có được cái nhìn về tương lai để làm phunutiepthi.vnệc gì đó rõ ràng hơn… nó là ví dụ lạ lùng nhất của Luật Murphy trong mọi hoàn cảnh.
We did a project for the Government Office of Science a couple of years ago, a big program called the Foresight program lots and lots of people — involved lots of experts — everything ephunutiepthi.vndence based — a huge tome.
Chúng tôi làm một dự án cho Văn phòng Khoa học Chính phủ cách đây vài năm, một chương trình lớn tên là chương trình Foresight — rất nhiều nhiều người — có sự tham gia của nhiều chuyên gia — mọi thứ có căn cứ chứng minh – một tập sách lớn.
The Danish hen was in danger of extinction, but in the years 1877-78, a few dedicated and foresighted farmers bought and collected whatever they could get of Danish hens with a provable genetic ancestry.

Tham khảo ngay  Cách Tạo Ví Momo Trên Điện Thoại Đơn Giản Nhất, Ví Điện Tử Momo

Xem thêm: Otc Là Gì? Sàn Otc, Thị Trường Otc Là Gì ? Hiểu Cơ Bản Về Otc (Over The Counter)

Gà Đan Mạch có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhưng trong những năm 1877-78, một vài nông dân chuyên dụng và đã biết trước đã mua và thu thập bất cứ thứ gì họ có thể có được từ gà Đan Mạch với tổ tiên di truyền có thể chứng minh được.
“When you”re drowning, you don”t say, “I would be incredibly pleased if someone would have the foresight to notice me drowning and come and help me.”
“Khi bạn đang chết đuối, bạn không nói, “Tôi sẽ cực kỳ hài lòng nếu ai nó thấy tôi sắp chết đuối và đến và cứu tôi.”
3 Khi Đức Giê-hô-va kết hợp các vật liệu để tạo nên vũ trụ, Ngài đã tỏ ra khôn ngoan và có khả năng nhìn xa biết bao!
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button