Sự Khác Biệt Giữa Giá Trị Sổ Sách, Và Giá Trị Thị Trường

Có rất nhiều cách để nắm được tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong đó, việc định giá sổ sách trên 1 cổ phiếu là cách được các nhà đầu tư áp dụng để bao quát và định lượng giá trị doanh nghiệp. Vậy giá trị sổ sách là gì và công thức tính như thế nào? Thông tin chi tiết sẽ có trong bài viết dưới đây.

Đang xem: Giá trị sổ sách

Giá Trị Sổ Sách (BV) Là Gì? 

*

Giá trị sổ sách – Book value

Giá trị sổ sách – Book value là giá trị của doanh nghiệp được đánh giá theo giá trị toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đó sau khi đã trừ đi các khoản nợ. Trong trường hợp xấu nếu công ty bị phá sản, thì giá trị sổ sách chính là số tiền còn lại mà các cổ đông có thể nhận được sau khi thanh lý tài sản và chi trả các khoản nợ.

Công Thức Tính Giá Trị Sổ Sách (BV)

Công thức tính giá trị sổ sách (BV) là:

BV = tổng tài sản ( không bao gồm tài sản vô hình) – Tổng nợ = (Tài sản ngắn han + Tài sản dài hạn – Tài sản vô hình) – (Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn) = Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Tổng nợ

Tham khảo ngay  Nghĩa Của Từ Spartan Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Spartan Trong Tiếng Việt

Giá Trị Sổ Sách Trên Một Cổ Phiếu (BVPS) Là Gì?

*

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu BVPS

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu – Book value per share là giá trị sổ sách tính trên một cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. BVSC được dùng để so sánh thị giá của cổ phiếu trên thị trường.

Cách Tính Chỉ Số BVPS

Công thức tính chỉ số BVPS là:

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

hoặc

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Nợ)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó:

Tài sản vô hình (tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kếNợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Ý Nghĩa Của Chỉ Số BVPS Là Gì?

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cấu thành nên chỉ số P/B dùng để so sánh giá cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Chỉ Số P/B Là Gì? 

P/B là hệ số giá trị sổ sách – Price per book value để so sánh giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp trên thị trường và giá trị sổ sách thực tế của doanh nghiệp. Công thức tính chỉ số P/B là:

P/B = Giá thị trường của cổ phiếu/ Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu.

Tham khảo ngay  Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh Ở Việt Nam Có Xu Hướng Vận Động Ổn Định

Xem thêm: Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Bạn Uống Mật Ong Mỗi Ngày? ? Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Bạn Uống Mật Ong Mỗi Ngày

Hoặc

P/B = Vốn hóa cổ phiếu/ Giá trị sổ sách.

Trong đó, vốn hóa cổ phiếu là tổng giá trị thị trường của số cổ phiếu đang lưu hành.

Phân Tích Giá Trị Cổ Phiếu Theo P/B

Nhà đầu tư sẽ dựa vào chỉ số P/B để định giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng như tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.

P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đồng với giá trị sổ sách.P/B

Nếu giá trị P/B cao tức là giá trị của doanh nghiệp thấp, doanh nghiệp có nhiều tài sản vô hình hoặc đang vay nợ nhiều, có vốn để xoay vòng kinh doanh, tăng gia sản xuất. Nếu giá trị P/B thấp tức là giá trị tài sản của doanh nghiệp lớn, ít vay nợ, chủ yếu dùng vốn của mình để sản xuất kinh doanh.

Hạn Chế Của Giá Trị Sổ Sách Trên Một Cổ Phần 

Giá trị sổ sách trên một cổ phần – BVPS của doanh nghiệp còn tồn tại một số hạn chế đó là:

*

Hạn chế của giá trị sổ sách trên một cổ phần

Giá trị sổ sách được báo cáo định kỳ theo quý hoặc theo năm. Do đó, chỉ khi công ty phát hành báo cáo tài chính thì các nhà đầu tư mới biết được giá trị sổ sách trên một cổ phiếu để định giá doanh nghiệp và bao quát được tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu là mục kế toán, có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải báo cáo giá trị sổ sách cao hơn do quy tắc thực hành kế toán khấu hao kể cả trong trường hợp giá trị sổ sách có thể giảm.Các loại máy móc thiết bị công nghệ sẽ có tuổi thọ giảm, nhanh bị lỗi thời. Tuy nhiên, giá trị sổ sách của nó phải cao hơn thực tế.Giá trị sổ sách không xét các trường hợp nếu doanh nghiệp dùng máy móc thiết bị làm tài sản đảm bảo của khoản vay.

Tham khảo ngay  Đầu Tư Đào Bitcoin, Ethereum, Dân Cày Bitcoin Việt Nam Méo Mặt Vì Giá

Xem thêm: Điện Thoại Hỗ Trợ Samsung Pay, Hướng Dẫn Sử Dụng Samsung Pay Mới Nhất 22/08/2021

Kết Luận

Giá trị sổ sách là gì? Giá trị sổ sách của doanh nghiệp chính là tổng tài sản của doanh nghiệp không bao gồm tài sản vô hình trừ đi tổng nợ. Nhà đầu tư dựa vào giá trị này để xem xét báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp định kỳ theo quý hoặc theo năm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button