Lũy Kế là gì? Khấu Hao Lũy Kế là gì ? (Cập Nhật 2022) Khấu Hao Lũy Kế Là Gì

Báo cáo tài chính và thuế là hai yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, từ nhỏ đến lớn. Theo dõi thu nhập và chi phí không chỉ là lựa chọn, mà là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Điều quan trọng là hiểu được khái niệm khấu hao lũy kế và chi phí khấu hao, hai khái niệm liên quan đến việc giảm giá trị của tài sản theo thời gian.

Khấu hao lũy kế là gì?

Đây là tổng khấu hao mà một tài sản phải chịu trong quá trình sử dụng. Khấu hao lũy kế được khấu trừ từ chi phí ban đầu của tài sản và là số dư âm được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Khấu hao lũy kế rất quan trọng trong việc tính toán thuế thu nhập từ bất kỳ giao dịch bán hàng nào.

Khấu hao lũy kế

Chi phí khấu hao là gì?

Đây là số tiền chi phí được phân bổ và báo cáo vào cuối mỗi kỳ báo cáo. Chi phí khấu hao được tính bằng cách trừ giá trị tài sản mà không thể giữ lại sau mỗi kỳ, sau đó chia kết quả cho vòng đời của tài sản. Chi phí khấu hao được báo cáo trong báo cáo thu nhập và có vai trò quan trọng trong việc tính toán thuế, giúp giảm thuế cho doanh nghiệp.

Tham khảo ngay  Tên Đăng Nhập Vietinbank iPay - Thủ Thuật và Hướng Dẫn

Chi phí khấu hao

Điểm tương đồng giữa khấu hao lũy kế và chi phí khấu hao

Cả khấu hao lũy kế và chi phí khấu hao đều là các khoản chi phí khấu hao và đều có tác dụng quan trọng trong việc tính toán thuế.

Sự khác nhau giữa khấu hao lũy kế và chi phí khấu hao

1. Định nghĩa

Khấu hao lũy kế là tổng khấu hao phát sinh trong một tài sản, trong khi chi phí khấu hao là số tiền chi phí được phân bổ và báo cáo vào cuối mỗi kỳ báo cáo.

2. Báo cáo trong sổ sách kế toán

Khấu hao lũy kế được báo cáo trong bảng cân đối kế toán, trong khi chi phí khấu hao được báo cáo trong báo cáo thu nhập.

3. Tín dụng ghi nợ

Khấu hao lũy kế dẫn đến tín dụng, trong khi số dư trong chi phí khấu hao dẫn đến một khoản nợ.

4. Tính toán

Khấu hao lũy kế được trừ vào giá gốc của tài sản, trong khi chi phí khấu hao được tính bằng cách trừ giá trị tài sản mà không thể giữ lại sau mỗi kỳ, sau đó chia kết quả cho vòng đời của tài sản.

Bảng so sánh khấu hao lũy kế và chi phí khấu hao

Tóm tắt khấu hao lũy kế so với chi phí khấu hao

Khấu hao lũy kế là tổng khấu hao phát sinh trong một tài sản, trong khi chi phí khấu hao là số chi phí được phân bổ và báo cáo vào cuối mỗi kỳ báo cáo. Để báo cáo hiệu quả, hãy tham khảo ý kiến ​​của một kế toán chứng nhận để chuẩn bị sổ sách kế toán.

Tham khảo ngay  Gh/S Là Gì - Sự Tương Quan Giữa Hash Rate Và Bitcoin

Đọc thêm về khấu hao lũy kế

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button