Kính thông minh hỗ trợ người khuyết tật sử dụng máy tính đạt giải nhất cuộc thi Nhà khởi nghiệp của năm