Lib là gì

  -  
liberation : used especially in informal names of organizations that try to lớn remove the disadvantages experienced by particular groups within society:


Bạn đang xem: Lib là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú phunutiepthi.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Most of the expensive và often very unnecessary actions are lib actions which involve sầu enormous costs.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của những biên tập viên phunutiepthi.vn phunutiepthi.vn hoặc của phunutiepthi.vn University Press tốt của các nhà trao giấy phép.
*

*

*

*Xem thêm: Muốn Đẻ Con Trai Nên Ăn Gì, 11 Thực Phẩm Giúp Sinh Con Trai Dễ Dàng Hơn

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phần Mềm Flash Player Là Gì, Tác Dụng Của Flash Trên Máy Tính

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語