Hoạch Định Nhu Cầu Nguyên Vật Liệu Mrp, Phần Mềm Mrp Là Gì

Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rất nhiều loại sản phẩm khác nhau và có xu thể ngày càng đa dạng hoá những sản phẩm của mình. Để sản xuất mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi phải có một số lượng chi tiết, bộ phận và nguyên vật liệu (NVL) rất đa dạng, nhiều chủng loại khác nhau. Hơn nữa, lượng nguyên vật liệu cần sử dụng vào những thời điểm khác nhau và thường xuyên thay đổi. Vì vậy, tổng số danh mục các loại vật tư, nguyên liệu và chi tiết bộ phận mà doanh nghiệp quản lý rất nhiều và phức tạp, đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên.

Đang xem: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu mrp

Quản lý tốt nguồn vật tư, nguyên vật liệu này góp phần quan trọng giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sảm phẩm. Lập kế hoạch chính xác nhu cầu nguyên liệu, đúng khối lượng và thời điểm yêu cầu là cơ sở quan trọng để dự trữ lượng nguyên vật liệu ở mức thấp nhất, nhưng lại là một vấn đề không đơn giản.

Các mô hình quản trị hàng dự trữ chủ yếu là giữ cho mức dự trữ ổn định mà không tính tới những mối quan hệ phụ thuộc với nhau giữa nguyên vật liệu, các chi tiết bộ phận trong cấu thành sản phẩm, đòi hỏi phải đáp ứng sẵn sàng vào những thời điểm khác nhau. Cách quản lý này thường làm tăng chi phí. Để đảm bảo yêu cầu nâng cao hiệu quả của hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí dự trữ trong quá trình sản xuất, cung cấp những loại nguyên vật liệu, linh kiện đúng thời điểm khi có nhu cầu người ta đưa ra phương pháp hoạch định nhu cầu NVL (MRP).

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP) là gì?

Hoạch định nhu cầu NVL là một nội dung cơ bản của quản trị sản xuất, được xây dựng trên cơ sở trợ giúp của kỹ thuật máy tính được phát hiện và đưa vào sử dụng lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm 70. Cách tiếp cận MRP là xác định lượng dự trữ nguyên vật liệu, chi tiết bộ phận là nhỏ nhất, không cần dự trữ nhiều nhưng khi cần sản xuất là có ngay. Điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch hết sức chính xác, chặt chẽ đối với từng loại vật tư, đối với từng chi tiết và từng nguyên liệu. Người ra sử dụng kỹ thuật máy tính để duy trì đơn đặt hàng hoặc lịch sản xuất nguyên vật liệu dự trữ sao cho đúng thời điểm cần thiết.

Tham khảo ngay  Bạc Xi Bạc Là Gì ? Câu Chuyện Thật Đằng Sau Trang Sức Mạ Bạc!

Nhờ sự mở rộng ứng dụng máy tính vào hoạt động quản lý sản xuất, phương pháp MRP đã giúp cho các doanh nghiệp thực hiện được công tác lập kế hoạch hết sức chính xác, chặt chẽ và theo dõi các loại vật tư, nguyên vật liệu chính xác, nhanh chóng và thuận tiện hơn, giảm nhẹ các công việc tính toán hàng ngày và cập nhật thông tin thường xuyên, đảm bảo cung cấp đúng số lượng và thời điểm cần đáp ứng. Phương pháp hoạch định nhu cầu vật tư tỏ ra rất có hiệu quả, vì vậy nó không ngừng được hoàn thiện và mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực khác của doanh nghiệp.

Tóm lại, MRP là hệ thống hoạch định và xây dựng lịch trình về những nhu cầu nguyên liệu, linh kiện cần thiết cho sản xuất trong từng giai đoạn, dựa trên việc phân chia nhu cầu nguyên vật liệu thành nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc.

Xem thêm: Quản Trị Thương Hiệu Là Làm Gì, Quản Trị Thương Hiệu

Nó được thiết kế nhằm trả lời các câu hỏi:

Doanh nghiệp cần những loại nguyên liệu, chi tiết, bộ phận gì?Cần bao nhiêu?Khi nào cần và trong khoảng thời gian nào?Khi nào cần phát đơn hàng bổ sung hoặc lệnh sản xuất?Khi nào nhận được hàng?

Kết quả thu được là hệ thống kế hoạch chi tiết về các loại nguyên vật liệu, chi tiết, bộ phận với thời gian biểu cụ thể nhằm cung ứng đúng thời điểm cần thiết. Hệ thống kế hoạch này thường xuyên được cập nhật những dữ liệu cần thiết cho thích hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự biến động của môi trường bên ngoài.

Tham khảo ngay  #1 Nhà Rường Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rường Trong Tiếng Việt Chia Sẻ Chi Tiết Quy Trình Xây Dựng Nhà Rường Huế

*

” data-image-caption=”HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT (Phần 01)

” data-medium-file=”https://phunutiepthi.vn/wp-content/uploads/2018/01/MRP-01-300×225.jpg” data-large-file=”https://i0.wp.com/phunutiepthi.vn/wp-content/uploads/2018/01/MRP-01.jpg?resize=960%2C720&ssl=1″ data-dt-location=”https://phunutiepthi.vn/mrp-la-gi/imager_1_9534_700.jpg” data-recalc-dims=”1″ />

Các phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

MRP (Material Requirement Planning) hay còn gọi là MRP I: lập kế hoạch sản xuất không xét đến năng lực sản xuất, coi năng lực sản xuất của doanh nghiệp là vô hạnMRP II (Material Resource Planing) dựa trên cơ sở MRP I có điều chỉnh bằng cách đưa biến số năng lực sản xuất của doanh nghiệp vô mô hình.MRP III: Phát triển MRP II bằng cách đưa ra những chương trình phần mềm chuyên dụng cho một số loại hình doanh nghiệp với mục đích kiểm soát toàn bộ các nguồn lực của doanh nghiệp trong kế hoạch sản xuất.

Mục tiêu của MRP

Giảm thiểu lượng dự trữ nguyên vật liệu.Giảm thời gian sản xuất và thời gian cung ứng. MRP xác định mức dự trữ hợp lý, đúng thời điểm, giảm thời gian chờ đợi và những trở ngại cho sản xuất.Tạo sự thoả mãn và niềm tin tưởng cho khách hàng.Tạo điều kiện cho các bộ phận phối hợp chặt chẽ thống nhất với nhau, phát huy tổng hợp khả năng sản xuất của doanh nghiệp.Tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Tuổi Canh Tuất Hợp Với Màu Gì ? Kỵ Với Màu Nào Năm 2022? Tuổi Canh Tuất Hợp Màu Gì Năm 2022

*

” data-image-caption=”XU THẾ DOANH NGHIỆP TRONG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH 2018

” data-medium-file=”https://phunutiepthi.vn/wp-content/uploads/2018/01/XU-THẾ-DOANH-NGHIỆP-TRONG-THỊ-TRƯỜNG-CẠNH-TRANH-2018-300×195.jpg” data-large-file=”https://phunutiepthi.vn/wp-content/uploads/2018/01/XU-THẾ-DOANH-NGHIỆP-TRONG-THỊ-TRƯỜNG-CẠNH-TRANH-2018-1024×665.jpg” data-dt-location=”https://phunutiepthi.vn/mrp-la-gi/imager_2_9534_700.jpg” data-recalc-dims=”1″ />

Cần chuẩn bị gì khi lập MRP?

Để MRP có hiệu quả, cần thực hiện những yêu cầu sau:

Có đủ hệ thống máy tính và chương trình phần mềm để tính toán và lưu trữ thông tin.Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, quản lý có khả năng và trình độ về sử dụng máy tính và những kiến thức cơ bản trong xây dựng MRP.Nắm vững lịch trình sản xuất và đảm bảo chính xác liên tục cập nhật về lịch trình sản xuất. Lịch trình sản xuất cho biết thời điểm, khối lượng và chủng loại sản phẩm. Số liệu có thể lấy từ các đơn đặt hàng, dự báo hoặc các yêu cầu từ kho…Có hệ thống danh mục NVL Bảng danh mục NVL là danh sách của tất cả các bộ phận, chi tiết, NVL để tạo ra thành phẩm, mỗi loại thành phẩm sẽ có bảng danh mục NVL riêng.Có hệ thống hồ sơ dự trữ NVL hoàn chỉnh. Đây lf hồ sơ lưu trữ thông tin về tình hình chi tiết, bộ phận, NVL như tổng nhu cầu, lượng tiếp nhận theo tiến độ và dự trữ sẵn có. Ngoài ra còn có các thông tin về nhà cung ứng, thời gian thực hiện đơn hàng và kích cỡ lô hàng, những đơn hàng bị hủy và các sự cố khác… Cũng giống như danh mục NVL, hồ sơ dự trữ NVL luôn được diều chỉnh và cập nhật chẳng hạn như những thay đổi về dự trữ sẵn có và thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành.Phải đảm bảo chính xác về báo cáo tồn kho vì đó là các yếu tố quyết định việc hoạch định lượng NVL chính xácBiết thời gian cần thiết để cung ứng hoặc sản xuất nguyên vật liệu và phân bổ thời gian cho mỗi bộ phận cấu thành. Các nhà quản trị cần nắm vững thời điểm người tiêu dùng cần sản phẩm. Từ thời điểm đó mới xác định được thời gian chờ đợi, di chuyển, sắp xếp, chuẩn bị và thực hiện cho mỗi bộ phận cấu thành sản phẩm. Sau đó tính toán và phân bổ thời gian phát lệnh sản xuất hoặc cung ứng để kịp trả hàng đúng tiến độ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button