Pages tiếng anh là gì?

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Pages tiếng anh là gì?

*
*
*

page
*

page /peidʤ/ danh từ trang (sách...); (nghĩa bóng) trang sử ngoại cồn từ đặt số trang danh từ tè đồng em bé dại Giao hàng (nghỉ ngơi khách sạn, rạp hát...) nước ngoài cồn từ (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) không đúng em nhỏ ship hàng Điện thoại tư vấn (ai) nội đụng từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho em bé dại Ship hàng (làm việc hotel, rạp hát)
khắc số trangautomatic page numbering: sự viết số trang từ bỏ độngLĩnh vực: tân oán và tinphân trang nhớtrang nhớtrang nhớ, trangEndnotes Continued on the next pagechú giải cuối đoạn liên tiếp sinh sống trang kếLPID (logical page identifier)bộ nhận thấy trang logicLPID (logical page identifier)cam kết hiệu dìm dạng trang logicLPN (logical page number)số trang logicabstract pagetrang tóm tắtactive code pagetrang mã hiện nay hànhactive sầu page queuesản phẩm ngóng trang hoạt độngactive page queuehàng trang hoạt độngautomatic page numberingsự ghi số trang trường đoản cú độngavailable page queuemặt hàng ngóng trang khả dụngđiện thoại tư vấn nhằm nhắn tin (trên loa)gọi thương hiệu tìmnhắn tintrangWeb page: trang Webadvertising page: trang quảng cáoblank page: trang trắngbleed page: trang trọn không chừa lềcover page: trang bìafull page ad: PR ngulặng tranghead page: trang lóthead page: trang bìahead page: trang chừa trắnghome page: trang chủpage break: sự ngắt trang (vật dụng tính)page layout: sự dàn trang (in)page printer: sản phẩm công nghệ in trang (như máy in laser)page rate: bảng giá tính theo trang (quảng cáo)page setting: sự dàn trang (in)title page: thương hiệu trang sáchtitle page: trang tên sáchup to and including page 10: đến khi kết thúc trang 10title pagetờ lót
*Xem thêm: Cao Học Là Gì? Những Lợi Ích Khi Học Cao Học Học Cao Học Là Gì

*

*

page

Từ điển Collocation

page noun

ADJ. baông xã, front | facing, opposite There"s a photo lớn of hyên on the opposite page/on the page opposite. | left-hvà, right-h& | next, previous | opening | new Write each answer on a new page. | blank, empty | full | loose | dog-eared | printed The speech did not transfer well to the printed page. | contents, title | business, editorial, financial, sports (all in a newspaper) | problem reading the problem pages of magazines

VERB + PAGE read | scan | turn (over), turn lớn I turned the dog-eared pages of my old address book. Turn to lớn page 30 in the coursebook. | fliông chồng through, flip through, leaf through She sat idly flipping through the pages of a fashion magazine. | tear (out) | splash sth across The headlines were splashed across the front page of every newspaper.

PAGE + VERB come loose Several pages had come loose. | yellow the yellowing pages of her old diary

PAGE + NOUN number | layout, make-up

PREP.. at (a/the) ~ mở cửa your books at page 14. | in the ~s The murder takes place in the opening pages of the novel. | on a/the ~ The crossword is on the bachồng page. | over the ~ The article continues over the page.

PHRASES at the bottom/foot of the page, at the head/top of the page Write your name at the top of each page. | pages long The story is thirty pages long. | run your eye/finger down a page I ran my finger down the page until I found the name I was looking for.

Từ điển WordNet


n.

one side of one leaf (of a book or magazine or newspaper or letter etc.) or the written or pictorial matter it containsa youthful attendant at official functions or ceremonies such as legislative sầu functions và weddings

v.

call out somebody"s name over a Phường.A. systemwork as a page

He is paging in Congress this summer
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đào Bitcoin Bằng Cpu Đơn Giản Và Nhanh Nhất, Năm 2021 Cách Đào Bitcoin Như Thế Nào

English Slang Dictionary

see on da same page

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.In word processing, the text & display elements to lớn be printed on one side of a sheet of paper, subject khổng lồ formatting specifications such as depth, margin form size, và number of columns. 2. A fixed-kích thước block of memory. When used in the context of a paging memory system, a page is a blochồng of memory whose physical address can be changed via mapping hardware. See also EMS, memory management unit, virtual memory. 3. In computer graphics, a portion of display memory that contains one complete full-screen image; the internal representation of a screenful of information. 4. See Web page.

English Synonym & Antonym Dictionary

pages|paged|pagingsyn.: attendant leaf paper servant sheet usher