Là gì? nghĩa của từ paradise trong tiếng việt

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ phunutiepthi.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ paradise trong tiếng việt

infml This place is a shopper’s/children’s/pickpocket’s paradise (= a place where the conditions are exactly right for them).
Priests preached a rosy afterlife in paradise, while advocating the benefits they could obtain in this life.
The capitadanh sách paradise generates its own excess, which the video annihilates in an operation that must recapitulate what it resists.
Many of these are mentioned in his letters, which reveal an almost encyclopaedic interest in the theme of the earthly paradise.
He is ruined by his inability khổng lồ adapt khổng lồ the patriarchal order, & by his impossible desire for a maternal paradise.
The nuns" reproduction of the fallen world they have sầu left behind is the other side of their attempt to substitute that world for paradise.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các biên tập viên phunutiepthi.vn phunutiepthi.vn hoặc của phunutiepthi.vn University Press tốt của các công ty trao giấy phép.
*

*Xem thêm: Mco Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mco

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Trạng Thái Plasma Là Gì ? Công Nghệ Diệt Khuẩn Khử Mùi Plasma

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message