Chuyển IP sang Peering: Giải pháp tối ưu cho tương tác giữa các VPC trong AWS

VPC Peering là giải pháp kết nối hai VPC với nhau một cách trực tiếp mà không cần sử dụng dịch vụ ngoài của AWS. Điều này cho phép tạo kết nối giữa hai VPC độc lập và các dịch vụ trong chúng có thể tương tác thông qua địa chỉ IP riêng từ VPC nguồn đến VPC đích và ngược lại. VPC Peers có thể mở rộng trên các tài khoản AWS và thậm chí các region khác nhau, tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng này cũng có một số hạn chế.

Khi nào nên sử dụng VPC Peering?

Ban đầu, VPC được thiết kế là một mạng bị cô lập và không có kết nối nào giữa các VPC. Điều này thường là lựa chọn tốt vì mức độ tự động hóa cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn kết nối giữa các VPC. Khi đó, có một số phương pháp như sử dụng Internet Gateway để cho phép truy cập công khai từ cả hai hướng hoặc NAT Gateway để chỉ cho phép truy cập ra ngoài. Các Virtual Private Networks (VPN) hoặc dịch vụ Direct Connect cũng có thể được sử dụng để liên kết VPC với mạng ngoài. Tuy nhiên, khi bạn muốn kết nối các VPC lại với nhau một cách mở rộng và hiệu quả, thì VPC Peering là giải pháp tốt nhất.

Ví dụ:
Giả sử bạn đang chạy các dịch vụ chia sẻ trong một VPC duy nhất và muốn cho phép các VPC khác có thể truy cập vào dịch vụ này, ví dụ như cơ sở dữ liệu, ID provider hoặc các hệ thống kinh doanh tùy chỉnh khác. Bạn cũng có thể muốn kết nối VPC của mình với nhà cung cấp dịch vụ hoặc hệ thống đối tác để truy cập vào ứng dụng mà họ cung cấp hoặc cấp quyền truy cập vào VPC của bạn cho họ, ví dụ như kiểm tra bảo mật. VPC Peering sẽ tạo điều kiện cho quá trình truyền dữ liệu.

Tham khảo ngay  Cách Tạo Địa Chỉ Bitcoin, Ethereum Và Bitcoin Cash Để Giao, Làm Thế Nào Để Nhận Một Địa Chỉ Bitcoin Mới

Bạn có thể thiết lập kết nối VPC Peering giữa các VPC ở các AWS Region khác nhau, được gọi là Inter-Region VPC Peering. Điều này cho phép các tài nguyên VPC, bao gồm EC2 instances, Amazon RDS databases và Lambda functions chạy ở các AWS Region khác nhau, có thể tương tác với nhau thông qua địa chỉ IP riêng, mà không cần gateway, VPN connections hoặc các thiết bị mạng riêng biệt. Tất cả lưu lượng liên vùng được mã hóa và luôn di chuyển trên hệ thống mạng toàn cầu của AWS, không đi qua internet công cộng, giúp giảm thiểu các mối đe dọa từ các cuộc tấn công như DDoS. Inter-Region VPC Peering cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chia sẻ tài nguyên giữa các region hoặc sao lưu dữ liệu theo mặt địa lý.

Cách thức hoạt động của VPC Peering

VPC Peering cho phép các VPC độc lập giao tiếp với nhau ở mức độ network. Khi bạn thiết lập một VPC Peering, bạn sẽ tạo ra một kết nối gọi là peering connection. Đây là một đối tượng gateway mạng giống như Internet Gateway hoặc NAT Gateway, nhưng nó được sử dụng để nối hai VPC với nhau. Mỗi peering connection là một liên kết duy nhất giữa hai VPC. Nếu bạn muốn kết nối nhiều VPC hơn, bạn sẽ cần nhiều peering connection hơn.

Như hình sau: Peering connection giữa VPC A và VPC B
VPC Peering Connection

Cần lưu ý rằng bạn không thể tạo một VPC Peering giữa hai VPC có phạm vi CIDR chồng chéo hoàn toàn hoặc một phần.

Tham khảo ngay  Nghĩa Của Từ Ani Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ 兄 あに Trong Tiếng Nhật

Một số lưu ý khi sử dụng VPC Peering:

  • CIDR ranges không thể chồng chéo.
  • Peers có thể được sử dụng để kết nối hai VPC trong cùng một region của cùng một tài khoản, các region khác nhau của cùng một tài khoản, các tài khoản AWS khác nhau và thậm chí các region khác nhau trong các tài khoản AWS khác nhau.

Cách giao tiếp giữa VPC thông qua VPC Peering

VPC Peering cho phép giao tiếp trực tiếp giữa các VPC bằng cách sử dụng địa chỉ IP riêng. Điều này giúp đơn giản hóa việc chia sẻ tài nguyên và tăng hiệu suất ứng dụng. Bạn có thể sử dụng VPC Peering để chia sẻ tệp tin trên nhiều tài khoản AWS, cho phép các VPC khác truy cập vào tài nguyên hiện có của một VPC. Bạn cũng có thể thiết lập kết nối VPC Peering giữa các AWS Region khác nhau (Inter-Region VPC Peering), cho phép giao tiếp giữa các dịch vụ chạy trên các Region khác nhau.

Giải pháp Transitive Peering

Với mạng lưới lớn và nhiều VPC, việc thiết lập full-mesh peering có thể trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian quản lý. Để giảm thiểu số lượng kết nối giữa các VPC, có thể sử dụng Transitive Routing bằng cách sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ ba. Transitive Routing cho phép các VPC không chỉ kết nối trực tiếp với nhau mà còn thông qua VPC trung gian. Điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý mạng và giảm độ trễ giữa các VPC.

Tham khảo ngay  Cài Đặt Bảo Mật Gmail: Mã Xác Nhận Bằng Điện Thoại

Có hai cấu trúc liên kết có thể được sử dụng trong AWS: Hub and SpokeMeshed Network.

  • Cấu trúc Hub and Spoke: Tất cả các VPC (spokes) được kết nối với một VPC trung tâm (hub). Mọi công việc định tuyến được thực hiện bởi VPC trung tâm. Cấu trúc này giảm thiểu số lượng kết nối mạng giữa các VPC, nhưng đôi khi có thể tạo ra độ trễ giữa các VPC. Trong trường hợp này, sử dụng VPC Peering giữa hai VPC là giải pháp thay thế tốt hơn.

  • Cấu trúc Meshed Network: Không có VPC trung tâm và các VPN tunnels được thiết lập giữa các EC2 instances để hỗ trợ việc kết nối trực tiếp giữa hai VPC. Cấu trúc này giúp giảm độ trễ giữa các VPC.

Sử dụng VPC Hub and Spoke có lợi ích của việc triển khai dịch vụ NAT giữa các VPC có dải CIDR chồng chéo và kiểm soát và lọc gói tin ở mức độ mạng. Trong khi đó, các Meshed Network cung cấp khả năng kết nối trực tiếp giữa hai VPC với độ trễ thấp.

Tìm hiểu thêm: Phunutiepthi

Tham khảo: Aviatrix

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button