Chuyển Ip Sang Peering Là Gì ? Vpc Peering Trong Aws Và Những Điều Cần Lưu Ý

VPC peering là một cách để liên kết hoặc kết nối hai VPC với nhau mà không cần sử dụng bất kỳ dịch vụ phi AWS bổ sung nào. Về cơ bản, nó cho phép giao tiếp trực tiếp giữa hai VPC độc lập. Một khi các VPC được kết nối với nhau bằng cách sử dụng VPC peering, các dịch vụ trong các VPC đó có thể giao tiếp bằng IP riêng từ VPC nguồn đến VPC đích và ngược lại. Các VPC peers có thể mở rộng trên các tài khoản AWS và thậm chí các region, mặc dù tính năng này còn có một số hạn chế.

Đang xem: Peering là gì

Bạn đang xem: Peering là gì

*

2. Dùng VPC peering khi nào ?

VPC theo thiết kế là một vùng mạng bị cô lập. Nếu bạn không thay đổi cấu hình, sẽ không có kết nối nào giữa các VPC. Trong hầu hết các trường hợp, tính năng này là tối ưu. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng muốn kết nối giữa nhiều VPC. Khi ấy, chúng ta có thể sử dụng internet gateway để làm cho VPC có thể truy cập công khai theo cả hai hướng (both directions) hoặc sử dụng NAT gateway để chỉ truy cập ra ngoài (outbound). Bạn cũng có thể sử dụng các virtual private networks hoặc dịch vụ Direct Connect, cả hai cách này đều dùng để liên kết VPC với on premises network, bằng cách sử dụng kết nối ảo hoặc kết nối vật lý.Các VPC peers được sử dụng khi bạn muốn liên kết các VPC với nhau. Vì vậy, khi bạn muốn liên kết các VPC lại với nhau theo cách có khả năng mở rộng, hiệu suất cao, thì bạn sử dụng VPC peering.

Tham khảo ngay  " Adt Là Gì ? (Kiểu Dữ Liệu Trừu Tượng) Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Example:

Giả sử có các dịch vụ chia sẻ đang chạy trong một VPC duy nhất và bạn muốn cho phép các VPC khác có thể truy cập được, dịch vụ đó có thể database, ID provider, hoặc các bespoke business system khác. Bạn cũng có thể muốn kết nối VPC của mình với nhà cung cấp dịch vụ hoặc hệ thống đối tác để truy cập ứng dụng mà họ cung cấp, hoặc bạn có thể muốn cấp cho họ quyền truy cập vào VPC của mình, ví dụ như có thể là security audit.

VPC peering connection tạo điều kiện cho quá trình truyền dữ liệu. Ví dụ nếu bạn có nhiều tài khoản AWS, bạn có thể peer các VPC trên các tài khoản đó để tạo mạng lưới chia sẻ tệp tin. Bạn cũng có thể sử dụng VPC peering connection để cho phép các VPC khác truy cập tài nguyên hiện có của một trong các VPC của mình.Bạn có thể thiết lập quan hệ peering giữa các VPC trên các AWS Regions khác nhau (còn được gọi là Inter-Region VPC Peering). Điều này cho phép các tài nguyên VPC bao gồm EC2 instances, Amazon RDS databases và Lambda functions chạy trong các AWS Regions khác nhau có thể giao tiếp với nhau bằng địa chỉ private IP, mà không yêu cầu gateways, VPN connections hoặc các thiết bị mạng riêng biệt. Lưu lượng vẫn nằm trong vùng private IP. Tất cả lưu lượng liên vùng được mã hóa, luôn nằm trên global AWS backbone và không đi qua public internet, điều này giúp giảm các mối đe dọa liên quan đến common exploits và các cuộc tấn công DDoS. Inter-Region VPC Peering cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chia sẻ tài nguyên giữa các region hoặc sao chép dữ liệu để dự phòng về mặt địa lý.

Tham khảo ngay  Chỉ Báo Average Directional Index ( Adx Là Gì ? Chỉ Báo Adx Là Gì

*

3. Cách thức hoạt động

VPC peering cho phép các VPC độc lập giao tiếp với nhau ở network level.Cách mà VPC peering hoạt động là nó sử dụng một đối tượng được gọi là peering connection. Đây thực chất là một network gateway object tương tự như internet gateway hoặc NAT gateway, nhưng được sử dụng để nối giữa hai VPC. Có một điều cần nhấn mạnh là VPC peering connection là một liên kết giữa hai VPC không hơn không kém.Hình bên dưới mô tả một liên kết giữa VPC A và VPC B, chỉ có một peering connection duy nhất kết nối 2 VPC đó với nhau. Peering connection kết nối hai VPC, nếu bạn muốn kết nối bổ sung để có nhiều VPC hơn thì bạn sẽ cần nhiều peering connection hơn.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Đòn Bẩy Kinh Doanh (Operating Leverage, Bạn Đã Biết 4 Loại Đòn Bẩy Kinh Doanh Này Chưa

*

Bạn không thể tạo một VPC peer giữa hai VPC có sự chồng chéo hoàn toàn hoặc một phần giữa các CIDR ranges

Một số lưu ý khi sử dụng VPC peering

CIDR ranges không thể bị chồng chéoCác peers được sử dụng để kết nối hai VPC với nhau trong cùng một region của cùng một tài khoản, các region khác nhau của cùng một tài khoản, các tài khoản AWS khác nhau và thậm chí các region khác nhau trong các tài khoản AWS khác nhau

4. Transitive Peering

*

Một full-mesh peering giữa 4 VPCs sẽ yêu cầu N*(N-1)/2 kết nối (links), trong đó N là số lượng VPC – trong trường hợp này là 6. Tưởng tượng xem độ phức tạp của phương thức peering này nếu áp dụng lên 100 VPC sẽ cần quản lý, đó là chưa tính đến thời gian và các chi phí liên quan để triển khai một giải pháp như vậy. Khi ấy, transitive routing có thể áp dụng được bằng cách sử dụng phần mềm hoặc thiết bị của bên thứ ba (AWS khuyến nghị nên sử dụng từ nhà cung cấp phù hợp với điều hành cảm nhất).

Tham khảo ngay  Bố Giàu Bố Nghèo - Cha Giàu Cha Nghèo

Một transit VPC đơn giản hóa việc quản lý mạng và giảm thiểu số lượng kết nối giữa các VPC. Có hai loại cấu trúc liên kết (topologies) có thể được sử dụng trong AWS:

Cấu trúc đầu tiên là Hub and Spoke:

Tất cả các VPC (spokes) được kết nối với một VPC trung tâm (hub). Tất cả các công việc định tuyến (routing) được thực hiện bởi VPC trung tâm. Lợi ích trước mắt là số lượng kết nối mạng giữa các VPC được giữ ở mức tối thiểu. Một nhược điểm có thể xảy ra là nó làm tăng độ trễ giữa hai spokes và điều này đôi khi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng (trong trường hợp này, giải pháp thay thế là sử dụng VPC Peering giữa hai VPC đó).

Cấu trúc thứ hai là meshed network.

Xem thêm: Khái Niệm Về Điều Lệ Doanh Nghiệp Là Gì ? Điều Lệ Công Ty Là Gì

Lợi ích của việc sử dụng VPC Hub và Spoke bao gồm khả năng triển khai dịch địa chỉ mạng (NAT) giữa các VPC có dải CIDRs chồng chéo và thực hiện kiểm tra và lọc gói ở network-level. Đối với trường hợp của meshed network, vì không có VPC trung tâm, các VPN tunnels được thiết lập giữa các EC2 instances có khả năng hỗ trợ các VPN tunnels. Lợi ích của việc sử dụng meshed networks là nó cung cấp khả năng kết nói trực tiếp hai VPC, do đó có độ trễ thấp.

References

https://a.aviatrix.com/learning/cloud-routing-networking/transitive-routing/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button