Phương Thức Một Giai Đoạn Hai Túi Hồ Sơ Là Gì, Đấu Thầu Hai Túi Hồ Sơ Là Gì

​Phương thức đấu thầu đối với gói thầu này là một giai đoạn hai túi hồ sơ theoĐiều 29 Luật đấuthầu 2013 như sau:

“Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Đang xem: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là gì

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá” .

Như vậy, đối với gói thầu này, nhà thầu phải áp dụng phương pháp giá thấp nhất để đánh giáhồ sơ dự thầu của các đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật đấu thầu 2013. Tuy nhiên, nhà thầu lại lựa chọn đơn vị có giá bỏ thầu cao nhất, điều này làvi phạm quy định trên.

Đồng thời, đối với gói thầu này, nhà thầu phải thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính;

5. Thương thảo hợp đồng;

6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

*

Theo quy định tại Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng đối với các gói thầu quy mô nhỏ (theo quy định tại Điều 63 của Nghị định 63/CP có quy định rõ gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng); như vậy, đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng và gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng sẽ phải áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Đấu thầu rộng rãi (Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự), đấu thầu hạn chế (Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

Tham khảo ngay  Bị Nổi Mề Đay Kiêng Ăn Gì Để Giảm Cơn Ngứa Điên Cuồng? Nên Làm Gì, Ăn Gì Để Nhanh Khỏi

Trường hợp 2: Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Quy định chung về phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ:

1. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

2. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

.

*

*

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp nêu tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 sau đây:

– Đấu thầu rộng rãi (là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự), đấu thầu hạn chế (áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

– Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

*

Khi nào áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Ảnh minh họa)

Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);

Lập hồ sơ mời thầu;

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

Mời thầu;

Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Tham khảo ngay  Ngân Hàng Nào Có Tỷ Lệ Casa Là Gì Để Bắt, Thả Gì Để Bắt

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

Xếp hạng nhà thầu.

5. Thương thảo hợp đồng.

6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trên đây là một số quy định sơ bộ về việc áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Xem thêm: Địa Chỉ Ví Blockchain, How To Send And Receive Crypto, Cách Lấy Địa Chỉ Ví Bitcoin Trên Blockchain

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ1900.6192để được hỗ trợ nhanh nhất.

Câu hỏi: Đấu thầu một túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai giai đoạn là gì? Phân biệt đấu thầu một túi hồ sơ với đấu thầu hai túi hồ sơ và đấu thầu hai giai đoạn.

*

Trả lời

1.Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ là phương thức đầu thầu mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong cùng một túi hồ sơ.

– Phương thức này được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.

– Việc mở thầu được tiến hành một lần.

2. Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt làm 2 túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu,

– Được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn..

– Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo.

3. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn là phương thức đấu thầu mà việc đánh giá hồ sơ dự thầu được diễn ra làm hai giai đoạn.

Tham khảo ngay  Get/ Be In Touch Là Gì ? Stay In Touch Là Gì, Nghĩa Của Từ Stay In

– Được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai;

b) Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu.

4. Phân biệt đấu thầu một túi hồ sơ với đấu thầu hai túi hồ sơ và đấu thầu hai giai đoạn.

Đấu thầu một túi hồ sơ Đấu thầu hai túi hồ sơ Đấu thầu hai giai đoạn Khái niệm Là hình thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuậtvà đề xuất tài chính trong cùng một túi hồ sơ. Là hình thức đấu thầu nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật vàđề xuất tài chính trong hai túi hồ sơ riêng biệt. Là hình thức đấu thầu được thực hiện theo hai giai đoạn Túi hồ sơ một Hai Một hoặc hai Đối tượng áp dụng Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối vớihình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho góithầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.

Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối vớiđấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu

cung cấp dịch vụ tư vấn.

Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối vớihình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho góithầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ

thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng.

Việc mở thầu Việc mở thầu được tiến hành một lần. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuấtvề kỹ thuật sẽ được mở tr ước để đánh giá, đề xuất vềtài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuậtđược đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánhgiá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuậtcao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm

kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo.

Xem thêm: Tuổi Quý Tỵ Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Sinh Năm 2013 Mệnh Gì

Việc mở thầu một hoặc hai lần, nếu hai lần thì: lần mộtđược tiến hành khi mở thầu giai đoạn một , lần hai được

tiến hành mở thầu giai đoạn hai.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button