Dịch Từ ” Puffy Là Gì ? Puffy Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ phunutiepthi.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Puffy là gì

These included : light-headedness, feeling ” spacey ” or disoriented (n=5), puffy face, slight swelling in the throat, increased blood pressure, and ” queasy ” stomach.
The sculptures show qualities that are observed in death: bloating, distended bellies and navels, closed eyes, and puffy faces.
The sofa was puffy and soft, a delight in an age that increasingly put a premium on physical comfort.
The heads are characteristically round, predominately portraying closed eyes with puffy eyelids and mouths with prominent lips.
It was exactly as if one had done some excessive blood-letting upon a patient, the patient became anaemic, his heart slowed, he became puffy and oedematous.
In the third film, he predominantly wears a puffy-sleeved maroon shirt, a black coat, dark breeches, and leather boots.
He had puffy, problematic ankles, a clubfoot, and a turned-out left knee, all providing the potential for injury once the horse began serious workouts.
She says her eyes are puffy in the morning so to mask them she usually wears retro aviator sunglasses on the blog.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên phunutiepthi.vn phunutiepthi.vn hoặc của phunutiepthi.vn University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: Chất Chống Thấm Là Gì – Tác Dụng Của Chất Chống Thấm

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Tham khảo ngay  Địa Chỉ Ví Blockchain, How To Send And Receive Crypto, Cách Lấy Địa Chỉ Ví Bitcoin Trên Blockchain
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Sách Nói Trò Bịp Trên Phố Wall Sự Giàu Xây Dựng Trên Đống Đổ Nát

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button