Quy Trình Thanh Toán Séc Bảo Chi Là Gì Và Những Điều Cần Biết Về Séc

Séc bảo chi là séc đã được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xác nhận khả năng thanh toán trước khi người chi trả trao Séc cho người thụ hưởng để nhận hàng hoá và dịch vụ.

Đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chi

Bạn đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chiBạn đang xem: Quy trình thanh toán séc bảo chi

Như vậy, Séc bảo chi là tờ Séc đã được đảm bảo khả năng chi trả, do đó nó được dùng trong trường hợp 2 bên mua, bán không tín nhiệm nhau về thanh toán.

Trước khi muốn phát hành Séc bảo chi cho người thụ hưởng, người ký phát phải đến tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ mình (đơn vị thanh toán) để làm thủ tục bảo chi cho tờ séc. Sau khi séc được đóng dấu “Bảo chi”, ghi ký hiệu mật lên tờ séc, người ký phát mới có thể sử dụng tờ Séc đó để trao cho người thụ hưởng.

Do tính chất chắc chắn về khả năng chi trả và kiểm soát được ký hiệu mật nên thanh toán Séc bảo chi, giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cùng hệ thống được coi là có uỷ quyền chuyển Nợ đương nhiên, do đó có thể cho phép đơn vị thu hộ ghi Có cho người thụ hưởng trước rồi báo Nợ sang đơn vị thanh toán để ghi Nợ người ký phát sau. Trường hợp thanh toán séc bảo chi giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác hệ thống, do không thể kiểm soát và giải mã được ký hiệu mật nên phải thực hiện đúng nguyên tắc và quy trình luân chuyển chứng từ như thanh toán Séc chuyển khoản.

Tham khảo ngay  Khóa Học Đầu Tư Chứng Khoá Học Đầu Tư Chứng Khoán Cơ Bản Cho

Xem thêm: Khi Nào Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Nên Cắt Lỗ Là Gì ? Cắt Lỗ (Cutloss) Là Gì

a. Kế toán giai đoạn bảo chi Séc

Trường hợp lưu ký tiền, kế toán hạch toán:

Nợ TK tiền gửi thanh toán /người FH sécCó TKTG đảm bảo thanh toán Séc/SBC/người FH Séc

Sau đó giao cho khách hàng tờ séc đã bảo chi.

b. Kế toán giai đoạn thanh toán séc bảo chi

– Kế toán thanh toán séc bảo chi cùng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

+ Quy trình thanh toán:

*

+ Quy trình kế toán:

Nhận được BKNS và tờ séc do NH mình bảo chi, kế toán kiểm tra các yếu tố trên tờ séc với bảng kê, nếu khớp đúng sẽ hạch toán:

Nợ TKTG đảm bảo thanh toán Séc/SBC/người FH SécCó TK tiền gửi thanh toán /người thụ hưởng

– Kế toán thanh toán séc bảo chi giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cùng hệ thống

+ Quy trình thanh toán:

*

+ Quy trình kế toán:

. Tại đơn vị thu hộ:

Khi nhận được các liên BKNS kèm tờ séc bảo chi, kế toán thực hiện kiểm soát bộ chứng từ, giải mã KHM, dấu, chữ ký của TCCƯDVTT bảo chi séc, nếu hợp lệ, hợp pháp sẽ lập Lệnh chuyển Nợ tới đơn vị thanh toán, đồng thời ghi Có ngay cho người thụ hưởng.

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Vào Ví Shopee Pay? Cách Nạp Tiền Vào Ví Shopee

Tham khảo ngay  Các Nhà Đầu Tư Thiên Thần Tại Việt Nam, Nhà Đầu Tư Thiên Thần Là Gì

Kế toán hạch toán:

Nợ TK thanh toán vốn cùng hệ thống (với đơn vị thanh toán)Có TK tiền gửi thanh toán /người thụ hưởng

Kế toán thu phí thu hộ (như phần Séc chuyển khoản)

. Tại đơn vị thanh toán:

Khi nhận được Lệnh chuyển Nợ, kế toán thực hiện kiểm tra đối chiếu các yếu tố của Lệnh với các yếu tố trên sổ chi tiết TKTG bảo đảm thanh toán séc bảo chi, nếu khớp đúng sẽ hạch toán:

Nợ TKTG đảm bảo thanh toán Séc/SBC/người FH SécCó TK thanh toán vốn cùng hệ thống (với đơn vị thu hộ)

– Kế toán thanh toán Séc bảo chi giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác hệ thống

Trong trường hợp này, do không thể giải mã được ký hiệu mật trên tờ séc đã bảo chi, đơn vị thu hộ phải tuân thủ nguyên tắc hạch toán ghi Nợ trước – ghi Có sau, có nghĩa là quy trình thanh toán được thực hiện đúng như thanh toán Séc chuyển khoản:

+ Nếu Séc bảo chi có kèm theo hợp đồng uỷ quyền chuyển Nợ giữa hai khách hàng và thông báo cho hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán biết, thì đơn vị thu hộ, khi nhận được BKNS cùng Séc bảo chi từ người thụ hưởng, được quyền lập Lệnh chuyển Nợ có uỷ quyền truyền đến địa điểm đơn vị thanh toán và khi nhận được thông báo “chấp nhận Lệnh chuyển Nợ” sẽ ghi Có (trả tiền) cho người thụ hưởng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button