Chỉ Số Roe Tính Như Thế Nào, Cách Tính Và Ứng Dụng (Hiệu Quả Nhất)

ROE là chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu. Chỉ số ROE còn giúp bạn nhận diện lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp so với những đối thủ khác trong ngành. Bài viết này Phân tích tài chính sẽ hướng dẫn bạn một cách đầy đủ nhất về ROE là gì? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số ROE.

Đang xem: Roe tính như thế nào

1. ROE là gì?

ROE (Return On Equity) hay lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp.

Chỉ số ROE phản ánh cả chỉ tiêu về lợi nhuận, được thể hiện trên Báo cáo Kết quả kinh doanh (KQKD) và chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bình quân, trên Bảng cân đối kế toán.

2. Công thức tính ROE và ý nghĩa

a. Công thức tính ROE

*

– Chúng ta lấy chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

– Vốn chủ sở hữu bình quân = (Vốn chủ sở hữu đầu kỳ + Vốn chủ sở hữu cuối kỳ)/2

– Số liệu để tính chỉ tiêu này, lấy trên bảng cân đối kế toán (báo cáo tình hình tài chính của Doanh nghiệp). học kế toán thực hành ở đâu

ROE cho biết một đồng vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu tỷ số này mang giá trị dương, là Doanh nghiệp làm ăn có lãi; nếu mang giá trị âm là Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào quy mô và mức độ rủi ro của Doanh nghiệp. 

Tham khảo ngay  Phí Dịch Vụ Bankplus Viettel, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Dịch Vụ Bankplus

b. Ý nghĩa của ROE

*

Khi đọc chỉ tiêu ROE cần lưu ý:

– So sánh chỉ tiêu ROE với lãi suất ngân hàng. Chỉ nên đầu tư vào các công ty có chỉ tiêu ROE cao hơn lãi suất ngân hàng.

Xem thêm: Tài Sản Thuê Tài Chính Là Gì ? Tscđ Thuê Hoạt Động Là Gì? Tài Sản Cố Định Thuê Tài Chính Là Gì

– Cần so sánh chỉ tiêu ROE của kỳ này so với kỳ trước, so với kế hoạch và so sánh với trung bình ngành. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

– Những ngành nghề khác nhau sẽ có tiêu chuẩn về ROE khác nhau. Các ngành có xu hướng đầu tư vốn chủ sở hữu nhiều thì sẽ có ROE thấp hơn các ngành đầu tư vốn chủ sở hữu ít.

– Cần nhìn nhận các yếu tố tác động tới ROE theo mô hình Dupont.

Ví dụ:

” Công ty ABC có chỉ tiêu ROE năm trước là 7%, năm nay là 8%. ROE theo trung bình ngành là 6.7%.”

Như vậy:

– Khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu tăng lên so với năm trước

– Khả năng sinh lời của công ty cao hơn trung bình ngành, cho thấy công ty có khả năng sinh lời cao hơn so với mặt bằng chung các công ty khác trong ngành.

Xem thêm: Bước Sang Tuổi Trung Niên Là Gì ? 35 Tuổi Đã Được Coi Là Trung Niên

Tham khảo ngay  Biểu Đồ Nến Bitcoin: Kỹ Thuật Đánh Giá Thị Trường Năm 2022

– Khả năng sinh lời của Doanh nghiệp cần so sánh với lãi vay ngân hàng. Nếu chỉ tiêu này thấp hơn lãi vay ngân hàng, công ty không nên đi vay để đầu tư.

– Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE hay được đem so sánh với tỷ số lợi nhuận trên tài sản ROA. Nếu ROE lớn hơn ROA thì có nghĩa là đòn bẩy tài chính chính doanh nghiệp có tác động tích cực. học kế toán thực hành ở đâu tốt

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button