Số dư tài khoản tiếng anh là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Số dư tài khoản tiếng anh là gì

*
*
*

số dư
*

- (toán) Cg. Số thừa. Số còn sót lại trong một phnghiền phân chia sau khoản thời gian đem số bị phân tách trừ đi tích số của số chia cùng với số thương: 15 phân chia đến 4 còn số dư là 3.


nd.1. Số còn sót lại sau thời điểm lấy số bị chia trừ đi tích số của số chia với thương số. 15 chia đến 4 được 3, số dư là 3. 2. Số sót lại sau khi đem số tăng trừ đi số sút hoặc số tiền gửi vào trừ đi số chi phí kéo ra. Số dư của tài khoản.


Xem thêm: Chức Năng Của Thị Trường Sơ Cấp Là Gì ? Khái Niệm Thị Trường Sơ Cấp Và Thị Trường Thứ Cấp

*

*

*Xem thêm: Cách Rút Tiền Từ Paypal Về Vietcombank Cập Nhật Mới Nhất, Rút Tiền Từ Paypal Về Tài Khoản Ngân Hàng

số dư

số dư (tân oán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện nay thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư khi chia mang lại chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm những số dư: remainder functionphần dư, số dư: remainderphương thức số dư áp chót: method of penultimate remainderphương pháp số dư giáp cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative sầu remainderremaindersresidualphương pháp theo số dư: residual modekhông nên số dư: residual errorsự biến hóa tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của xấp xỉ tiếp tục không ý muốn muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebản kê số dư: statement of balancebản kê số dư: balance statementbảng phẳng phiu bình chọn các số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy tạm bợ của balance certificate): balance receiptcơ chế kiểm kê số dư trên sổ: balance of stock systemkhảo sát về số dư (về số chi phí còn lại): balance inquiryso sánh số dư: collation of balancegiấy chứng số dư: balance certificatedgiấy chứng số dư triệu chứng khoán: balance certificategiấy chứng số dư ngân hàng: certificate of ngân hàng balancegiấy xác nhận số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư sút dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư bớt dần: reducing balance methodphương pháp khấu hao sút dần dần số dư: diminishing balance methodphương thức số dư bớt dần: reducing balance methodquyết tân oán số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (đưa lịch sự tài khoản) tiếp theo: balance carried forward khổng lồ next accountsố dư (của một) hóa solo (phải tkhô nóng toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative sầu balancesố dư bên có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư trung bình của quỹ mặt hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư bình quân cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư chưa bỏ ra tiêu: unexecuted balancesố dư chưa bỏ ra tiêu: unexpended balancesố dư chưa dùng: unused balancesố dư chưa kết: outstanding balancesố dư chưa sử dụng: unencumbered balancesố dư chưa thanh hao toán: outstanding balancesố dư không tkhô giòn toán: balance outstandingsố dư chưa tkhô giòn toán: unpaid balancesố dư chuyển hẳn qua trang sau: balance carried downsố dư chuyển sang trọng tự thông tin tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư bao gồm so sánh (với cụ thể rõ ràng): analytical balancesố dư tất cả về phía những anh: balance in your favoursố dư gồm về phía chúng tôi: balance in our favoursố dư sót lại (chưa nộp): remain balancesố dư cước tổn phí (yêu cầu tkhô hanh toán): balance of freightsố dư của khuôn khổ thường xuyên: balance of current accountsố dư của vừa lòng đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: trương mục balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the over of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư cho hạn: maturity balancesố dư nhằm không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư giữa kỳ: interlặng balancesố dư khả dụng: available balancesố dư không sinc lãi: idle balancesố dư ghê phí: balance of appropriationsố dư kinh phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch sản phẩm hóa: merchandise balancesố dư mang sang: balance brought forwardsố dư mang sang: balance carriedsố dư với xuống: balance brought downsố dư sở hữu xuống (để cân đối): balance brought downsố dư năm kia (chuyển sang): balance brought forward from last yearsố dư ngân hàng đã điều động chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư nước ngoài hối: foreign balancesố dư nước ngoài hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng rã của các khách hàng hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư sai sót: balance of errorssố dư thanh lịch qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư trên ngân hàng: balance at banksố dư trên ngân hàng: bank balancesố dư trên bank (vào tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: tài khoản balancesố dư tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư gia tài lưu giữ động: liquid balancesố dư tkhô cứng toán: balance of clearingsố dư tkhô hanh toán thù đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp sau trang trước: balance brought forwardsố dư tiền gửi không đến dìm, chưa rút: unclaimed balancesố dư chi phí mặt: cash balancesố dư chi phí mặt: liquid balancesố dư chi phí khía cạnh ý muốn muốn: desired cash balancesố dư chi phí mặt thực tế: real cash balancesố dư chi phí phương diện về tối thiểu: minimum cash balancesố dư chi phí thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư trong sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư từ bỏ do: không tính phí balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (toàn bô bên nợ và mặt bao gồm ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ chiếc kế toán: balance booksổ nhật ký kết số dư chi phí mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balancetác động ảnh hưởng của số dư tiền thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetổng số dư: overall balancemarginphương pháp toàn bô dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementchính sách sút dần dần số dưreducing installment systemcó số dưin the blackkhấu hao số dư bớt dầndilution of labourchi phí thu chi cân bằng thuộc tất cả số dưbalanced budget with surplus