Transfer là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhịn nhường lại, sự gửi cho (nghệ thuật) bản đồ lại sự thulặng đưa (nhân viên cấp dưới...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé chuyển xe pháo tàu (để liên tiếp đi bên trên tuyến đường khác) binh sỹ thulặng đưa (từ đơn vị chức năng này quý phái đơn vị chức năng khác) đụng từ dời, gửi, dọn nhượng, nhịn nhường, đưa choto lớn transfer land: nhượng đất đồ gia dụng lại, in lại thuyên ổn đưa (nhân viên cấp dưới...)to transfer a student from English department to lớn Chinese department: gửi một học sinh từ khoa Anh thanh lịch khoa Trung đưa xe pháo, đổi xe (nhằm thường xuyên đi bên trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive sầu The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to lớn a bank tài khoản. | data, information, knowledge | lvà, property | population | resource | giải pháp công nghệ | tệp tin, multitruyền thông, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, share, stoông chồng | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, free, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have sầu given him a không tính phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN khuyễn mãi giảm giá, fee, menu, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer là gì

a ticket that allows a passenger to change conveyances

v.

move sầu from one place khổng lồ another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient khổng lồ another hospital

cause to change ownership

I transferred my stock holdings to my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move data from one place khổng lồ another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: 6 Con Vật Nên Nuôi Con Gì Trong Nhà Để Hóa Giải Vận Đen, Rước May Mắn

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or party khổng lồ another.

Xem thêm: 10/10 Là Ngày Mùng 10 Tháng 10 Là Ngày Gì ? Tại Sao Gọi Là Sự Kiện Quan Trọng?

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-không lấy phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.