Tỷ giá man nhật hôm nay

  -  

Chuyển đổi Yên Nhật (¥) (JPY) với Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị tiền tệ nước Nhật áp dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá bán Yên Nhật trung bình từ bây giờ là 1 JPY = 206.58 VND.Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 2.065.800,00 VND.


(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, Bảo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân Hàng NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcomngân hàng, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcomngân hàng, VietinBank, VPBank, VRB.

Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ Yên Nhật (¥) tiên tiến nhất hôm nay trên các ngân hàng.Tại bảng so sánh tỷ giá bên dưới, quý giá màu sắc xanh đã khớp ứng với cái giá cao nhất; color đỏ tương xứng với giá thấp nhất trong cột.


Ngân hàngMua tiền mặtMua chuyển khoảnBán chi phí mặtBán đưa khoản
ABBank202,69203,50211,09211,72
ACB204,03205,06208,95208,95
Agribank203,99204,81209,27
Bảo Việt203,12211,10
BIDV203,14204,37212,44
CBBankwebgiá chỉ.comxem trên phunutiepthi.vncoi tại phunutiepthi.vn
Đông Áphunutiepthi.vnwebsite giácoi tại phunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
Eximbankwebgiá bán.comphunutiepthi.vncoi trên phunutiepthi.vn
GPBankwebsite giáwebsite giá
HDBankwebgiá chỉ.comphunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
Hong Leongphunutiepthi.vnphunutiepthi.vnxem tại phunutiepthi.vn
HSBCwebgiá bán.comphunutiepthi.vnweb giáwebgiá bán.com
Indovinaweb giáphunutiepthi.vnxem trên phunutiepthi.vn
Kiên Longcoi trên phunutiepthi.vnwebgiá.comphunutiepthi.vn
Liên Việtwebgiá bán.comweb giáphunutiepthi.vn
MSBphunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
MBcoi trên phunutiepthi.vnxem tại phunutiepthi.vnxem trên phunutiepthi.vnwebgiá chỉ.com
Nam Áwebsite giáwebgiá bán.comphunutiepthi.vn
NCBwebsite giáwebsite giáphunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
OCBphunutiepthi.vnphunutiepthi.vnwebgiá.comphunutiepthi.vn
OceanBankwebsite giáwebgiá bán.comxem tại phunutiepthi.vn
PGBankweb giácoi tại phunutiepthi.vn
PublicBankxem tại phunutiepthi.vnweb giáphunutiepthi.vnxem tại phunutiepthi.vn
PVcomBankphunutiepthi.vnweb giáphunutiepthi.vnweb giá
Sacombankphunutiepthi.vnweb giáxem tại phunutiepthi.vnxem trên phunutiepthi.vn
Saigonbankphunutiepthi.vnweb giáweb giá
SCBxem trên phunutiepthi.vnphunutiepthi.vnxem trên phunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
SeABankcoi trên phunutiepthi.vnphunutiepthi.vnwebgiá bán.comxem trên phunutiepthi.vn
SHBwebsite giáwebsite giáwebgiá bán.com
Techcombankweb giáphunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
TPBphunutiepthi.vnwebgiá bán.comwebgiá chỉ.com
UOBwebsite giáphunutiepthi.vnwebsite giá
VIBphunutiepthi.vnxem trên phunutiepthi.vnphunutiepthi.vn
VietABankxem trên phunutiepthi.vnphunutiepthi.vncoi trên phunutiepthi.vn
VietBankwebgiá bán.comwebgiá chỉ.comphunutiepthi.vn
VietCapitalBankweb giáphunutiepthi.vnweb giá
Vietcombankweb giáxem tại phunutiepthi.vnxem tại phunutiepthi.vn
VietinBankphunutiepthi.vnwebgiá.comphunutiepthi.vn
VPBankphunutiepthi.vncoi tại phunutiepthi.vnweb giá
VRBwebgiá chỉ.comwebgiá.comwebgiá bán.com

Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá chỉ JPY trên 40 bank làm việc trên, phunutiepthi.vn xin nắm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính nhỏng sau:

Ngân mặt hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân mặt hàng UOB vẫn cài đặt tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá rẻ tốt nhất là: 1 JPY = 200,79 VND

+ Ngân mặt hàng PVcomBank đã sở hữu chuyển khoản qua ngân hàng Yên Nhật (¥) cùng với giá tốt độc nhất là: 1 JPY = 201,89 VND

+ Ngân sản phẩm Liên Việt, OceanBank sẽ tải chi phí mặt Yên Nhật (¥) với cái giá tối đa là: 1 JPY = 205,37 VND

+ Ngân hàng Sacombank vẫn cài chuyển tiền Yên Nhật (¥) với cái giá cao nhất là: 1 JPY = 205,91 VND

Ngân mặt hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chi phí phương diện Yên Nhật (¥) với giá tốt độc nhất là: 1 JPY = 208,trăng tròn VND

+ Ngân hàng Đông Á hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Yên Nhật (¥) cùng với giá bèo duy nhất là: 1 JPY = 208,50 VND

+ Ngân sản phẩm Liên Việt, OceanBank hiện tại đang bán chi phí khía cạnh Yên Nhật (¥) với giá tối đa là: 1 JPY = 213,34 VND

+ Ngân sản phẩm PublicBank đang bán chuyển tiền Yên Nhật (¥) với cái giá tối đa là: 1 JPY = 213,00 VND