VÍ DỤ VỀ ĐÒN BẨY

  -  

Viết 3 ví dụ về đòn bẩyViết 3 ví dụ về mặt phẳng nghiêngViết 3 ví dụ về ròng rọc

Ai nhanh mình tick cho

-Lấy búanhổ đinh ra khỏi tường.

Bạn đang xem: Ví dụ về đòn bẩy

- Dắt xe lên một bề mặt dốc: Dắt xe len dốc, lên nhà,..

- Kéo nước từ giếng lên

K mk nha!!

Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản. Hãy nêu tên loại máy cơ đơn giản sử dụng trong từng dụng cụ.


*

A. Dao cắt thuốc : mặt phẳng nghiêng. Máy mài : đòn bẩy. Êtô : ròng rọc. Cần cẩu : mặt phẳng nghiêng

B. Dao cắt thuốc : đòn bẩy. Máy mài : mặt phẳng nghiêng. Êtô : đòn bẩy. Cần cẩu : mặt phẳng nghiêng

C. Dao cắt thuốc : mặt phẳng nghiêng. Máy mài : đòn bẩy. Êtô : ròng rọc. Cần cẩu : ròng rọc

D. Dao cắt thuốc : đòn bẩy. Máy mài : đòn bẩy. Êtô : đòn bẩy . Cần cẩu : ròng rọc

Chọn D

Loại máy cơ đơn giản sử dụng trong từng dụng cụ là :

Dao cắt thuốc : đòn bẩy.

Êtô : đòn bẩy .

Cần cẩu : ròng rọc

Hình 13.2 có những máy cơ đơn giản nào :


*

A. chỉ có có ròng rọc

B. chỉ có đòn bẩy

C. chỉ có đòn bẩy và ròng rọc

D. có ròng rọc, đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng

13.5 Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản nào?

A Cái búa nhổ đinh

B Cái bấm móng

C Cái thước dây

D Cái kìm

13.6 Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng

B Đòn bẩy

C Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy

D Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản

13.Cầu thang xoắn là ví dụ về

A mặt phẳng nghiêng

B đòn bẩy

C ròng rọc

D mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc

13.9 Tìm câu sai

A Đưa xe máy lên xe tải

B Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường

C Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố

D Không có trường hợp kể trên

 

 

Lớp 6 Vật lý Chương I- Cơ học 6 0 Gửi Hủy

13.5 C

13.6 A

13 A

13.7 D

chúc bạn học tốt


*

Đúng 0 Bình luận (1)

13.5 Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản nào?

A Cái búa nhổ đinh

B Cái bấm móng

C Cái thước dây

D Cái kìm

13.6 Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng

B Đòn bẩy

C Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy

D Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản

13.Cầu thang xoắn là ví dụ về

A mặt phẳng nghiêng

B đòn bẩy

C ròng rọc

D mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc

13.9 Tìm câu sai

A Đưa xe máy lên xe tải

B Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường

C Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố

D Không có trường hợp kể trên

Đúng 0 Bình luận (10)

sao ko tick cho me Nanami Luchia

Đúng 0
Bình luận (2)

nêu tác dụng , đặc điểm ,ví dụ về đòn bẩy

Lớp 6 Toán 1 0 Gửi Hủy

+Tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực tác dụng vào vật.

Xem thêm: 6 Cách Giúp Tâm Trạng Không Tốt Nên Làm Gì, Thoát Khỏi Tâm Trạng Xấu Một Cách Nhanh Chóng

Đòn bẩy có tác dụng làm thay đổi hướng của lực vào vật. Cụ thể, để đưa một vật lên cao ta tác dụng vào vật một lực hướng từ trên xuống.

Dùng đòn bẩy có thể được lợi về lực. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật, nếu khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực nâng vật lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lực thì lực tác dụng nhỏ hơn trọng lượng của vật.

+Ví dụ trong thực tế khi sử dụng đòn bẩy ta được lợi về lực: Bập bênh, mái chèo, bua nhổ đinh, kìm, xe cút kít, kéo cắt kim loại....

Chiếc kéo dùng để cắt kim loại thường có phần tay cầm dài hơn lưỡi kéo để được lợi về lực

Đúng 0
Bình luận (0)

cho ví dụ về ròng rọc động và ròng rọc cố định các bn nhớ ghi riêng ra nha

Ví dụ :Ròng rọc cố định:

 

Ví dụ :Ròng rọc động :

Lớp 6 Vật lý Chương II- Nhiệt học 3 0 Gửi Hủy

nhớ tick nhé !

ròng rọ động: ròng rọc kéo nước từ giếng lên

ròng rọc cố định: thả dây có gáo nước xuống giếng để lấy nước

Đúng 0
Bình luận (0)

dễ

Đúng 0
Bình luận (0)

dễ thì trả lời dùm đi . mơn nhiều

Đúng 0
Bình luận (0)

nêu ví dụ về sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống (ngoài các vd trong sgk)

Lớp 6 Vật lý Chương I- Cơ học 3 0 Gửi Hủy

Búa nhổ đinh

Đúng 0
Bình luận (2)

Búa nhổ đinh

Kéo cắt giấy

Kéo cắt kim loại

Bập bênh

...

Xem thêm: Bear Market Là Gì? Bản Chất Của Thị Trường Con Gấu Và Thị Trường Con Bò Tót

Đúng 0
Bình luận (0)

Ví dụ trong thực tế khi sử dụng đòn bẩy ta được lợi về lực: Bập bênh, mái chèo, bua nhổ đinh, kìm, xe cút kít, kéo cắt kim loại....