WEIGHTED AVERAGE LÀ GÌ

  -  
Số trung bình gia quyền (giờ đồng hồ Anh: weighted average) được xem toán thù trên các đại lý những nhân tố tsay đắm gia bình quân hoá bao gồm mục đích về qui tế bào góp phần không giống nhau.
*

Số trung bình gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Bạn đang xem: Weighted average là gì

Số bình quân là chỉ tiêu bộc lộ cường độ điển hình của một toàn diện và tổng thể gồm nhiều đơn vị chức năng cùng một số loại được xác minh theo một tiêu thức như thế nào kia.

Số trung bình gia quyền là một trong dạng số bình quân tốt vừa đủ số học cơ mà trong những số đó các thành phần thực hiện vào quá trình tính toán thù được gia quyền nhằm phản chiếu thực tiễn là chưa phải tất cả các phần tử đều sở hữu tầm quan trọng như nhau.

Bản chất

- Số bình quân gia quyền được tính tân oán trên cơ sở các yếu tố tsi mê gia trung bình hoá có mục đích về qui mô góp sức khác nhau.

Xem thêm: Tìm Hiểu Công Nghệ Blockchain, Nguyên Lý Hoạt Động Và Ứng Dụng Của Blockchain

- Không y hệt như số trung bình gia quyền, số bình quân giản solo được tính toán thù trên các đại lý các nhân tố tsay mê gia bình quân hoá có mục đích về qui mô (tần số) góp phần tương đồng.

Công thức xác minh với phương châm của số bình quân gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng vươn lên là xitất cả trọng số/tần số tương xứng wi. Số bình quân gia quyền được xác minh bằng công thức:

Số bình quân gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà quý giá lượng biến đổi quan tiền sát

wi là trọng số giỏi tần con số thay đổi quan liêu sát

- Số trung bình gia quyền hay được áp dụng vào chỉ số giá đựng đề đạt tỉ trọng Phần Trăm chi phí của bạn chi cho các món đồ không giống nhau nhằm mục tiêu xác minh nấc tăng bình quân của Ngân sách.

Ví dụ

Giả sử nấc sống của chúng ta được đại diện thay mặt bời cha sản phẩm & hàng hóa điển hình A, B và C nhưng anh ta sở hữu. Trong thời gian nghiên cứu, giá của tía hàng hóa tăng thứu tự bởi 35%, 10% và 45%.

Xem thêm: Cảm Tính Thị Trường (Market Sentiment Là Gì, Sentiment Là Gì

Nếu khách hàng thực hiện toàn bộ thu nhập của chính bản thân mình để sở hữ tía sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo thứ tự là 20%, 50% và 30%, mà lại họ bỏ qua mất thực tế này với tính số bình quân bằng cách cùng mức đội giá lại cùng nhau, kế tiếp phân tách mang lại 3 (tức không gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho thấy thêm nút tăng giá trung bình là 30%. Nhưng hiệu quả đang không giống đi giả dụ họ tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x 50% + 45 x 30% = 25,5%

Số bình quân gia quyền là số trung bình đại diện thay mặt hơn mang đến mức tăng giá, bởi vì không phải chỉ có nút tăng giá của từng một số loại hàng hóa mà cả tỉ trọng, tốt quyền số, của giá thành cũng khá được tính mang đến.