CÂN ĐỐI TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vphunutiepthi.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bằng phẳng adj Balanced, well-proportioned nền kinh tế tài chính bằng phẳng a balanced economy thân hình cân đối a well-proportioned body toàn thân phát triển chăn nuôi đến phẳng phiu cùng với trồng trọt to develop breeding and growing of crops in a balanced way verb To balance phẳng phiu planer lao rượu cồn với kế hoạch thêm vào khổng lồ balance the manpower-using plan & the production plan balanced Nền kinh tế tài chính phẳng phiu A balanced economy Phát triển chnạp năng lượng nuôi cho bằng vận với tLong trọt To develop breeding & growing of crops in a balanced way Sự cải tiến và phát triển cân đối của nền kinh tế tài chính quốc dân Balanced development of the national economy Nền kinh tế tài chính không bằng vận, tạm thời với dựa vào vào quốc tế The economy was imbalanced, unstable and subordinate to foreign country well-proportioned Thân hình phẳng phiu A well-proportioned body toàn thân to balance Cân đối planer lao động với kế hoạch tiếp tế To balance the manpower-using plan and the production plan

*