Closing Balance Là Gì

  -  

Các thuật ngữ giờ anh vào kế tân oán tài chính

Đây là đều từ giờ anh chăm ngành kế toán tài thiết yếu quan lại trọng

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Nguim tắc doanh nghiệp là một trong thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn điện thoại tư vấn trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn đã gọi

8. Capital expenditure: giá thành đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn lưu giữ rượu cồn (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần

14. Carriage: Ngân sách chi tiêu vận chuyển

15. Carriage inwards: giá thành chuyển vận hàng hóa mua

16. Carriage outwards: túi tiền chuyển động sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: Chi phí bảo đảm sản phẩm lưu lại kho

18. Cash book: Sổ tiền mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giữ chuyển tiền mặt

21. Category method: Phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (đưa ra phiếú)

23. Cloông chồng cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô nóng toán

27. Company accounts: Kế tân oán công ty

28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các phương pháp kế toán

31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên tắc độc nhất vô nhị quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: giá thành chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập phù hợp chi phí

37. Cost application: Sự phân chia bỏ ra phí

38. Cost concept: Ngulặng tắc giá bán tầm giá lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

40. Cost of goods sold: Nguim giá chỉ hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu tiên bao gồm tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản giữ động

48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu ha

59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp giảm dần

61. Straight-line method: Phương thơm pháp con đường thẳng

62. Direct costs: Chi phí trực tiếp

63. Directors: Hội đồng cai quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim member Hội đồng quản lí trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu cung cấp hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

68. Provision for discounts: Dự chống tách khấu

69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh khô lý gia sản cố gắng định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các vẻ ngoài cây viết tân oán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: giá cả trả trước

80. Factory overhead expenses: Ngân sách thống trị phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần gọi thiết bị nhất

85. Fixed assets: Tài sản thế định

86.


Bạn đang xem: Closing balance là gì


Xem thêm: Cost Of Equity Là Gì - (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️,


Xem thêm: Phí Mua Usdt Trên Remitano ? Phã­ Giao DịCh Remitano Lã  Bao Nhiãªu


Fixed capital: Vốn nắm định

90. Going concerns concept: Nguyên ổn tắc vận động lâu dài

91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá chi phí định kỳ sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng văn bản T

98. Impersonal accounts: Tài khoản giá tiền tkhô hanh toán

99. Imprest systems: Chế độ trợ thì ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: giá cả gián tiếp

103. Installation cost: giá thành lắp ráp, chạy thử

104. Intangible assets: Tài sản vô hình

105. Interpretation of accounts: Phân tích những báo cáo quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: Phát hành cổ phần

109. Issued tóm tắt capital:Vốn cổ phần phát hành

110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù ngân sách tiếp tế theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật cam kết chung

112. Journal entries: Bút toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: Khả năng tkhô cứng toán bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính tkhô nóng khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng tkhô giòn toán

118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

119. Loss: Lỗ

1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: Phương thơm pháp tiếng máy

123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán

126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng chi phí cùng với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Ngulặng trang bị liệu

129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền

130. Net assets: Tài sản thuần

131. Net book value: Giá trị thuần

132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được

133. Nominal accounts: Tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: Các cây viết tân oán bắt đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi tức đầu tư vào hoạt động

141. Ordinary shares: Cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo nên trường đoản cú nhật ký

143. đầu ra in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí thống trị phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ ngân sách cai quản phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết cổ phần quá mức

148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp

149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá

150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản tkhô giòn toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ gia dụng chất

156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi có tích lũy

161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: Ngân sách chi tiêu khởi lập

163. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước

164. Private company: cửa hàng tư nhân

165. Profitability: Khả năng sinc lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo quy trình công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: giá cả sản xuất

171. Profits: ROI, lãi

172. Appropriation of profit: Phân păn năn lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit và loss account: Tài khoản kết quả

Chuyênlập báo cáo tài chính,Kế tân oán thuếtrọn gói, Quyết toán thuế,Thành lập doanh nghiệp lớn,Ttốt thay đổi đăng ký tởm doanh,Giải thể, Mua chào bán, Sáp nhập chủ thể Chính xác, Nkhô hanh cngóng, Minc bạch.