Dân Quân Tự Vệ Là Gì ? Luật Dân Quân Tự Vệ Có Hiệu Lực Năm 2020

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gọi chung là Luật Dân quân tự vệ 2019 hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

*

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gọi chung là Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Trong đó giải thích các từ ngữ liên quan tới Dân quân tự vệ như sau:
1. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

Đang xem: Dân quân tự vệ là gì ? luật dân quân tự vệ có hiệu lực năm 2020

2. Dân quân tự vệ tại chỗ là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức.
3. Dân quân tự vệ cơ động là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
4. Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng.
6. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là biện pháp bổ sung công dân trong độ tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quân nhân dự bị chưa xếp vào đơn vị dự bị động viên cho đơn vị Dân quân tự vệ.
7. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là tổ chức được thành lập ở cơ quan, tổ chức để thực hiện công tác quốc phòng.
Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không bao gồm Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương được thành lập theo quy định của Luật Quốc phòng.
8. Công tác Dân quân tự vệ là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ.

Tham khảo ngay  Quy Luật &Quot;Lượng - Chất&Quot; Làm Rõ Vấn Đề Gì? Ba Quy Luật Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật

Xem thêm: Phần Mềm Lozi Là Gì – Thông Tin Về Lozi Mới Nhất 06/08/2021

Tham khảo so sánh với Luật Dân quân tự vệ 2009 cũ được quy định tại điều 5 :Điều 5. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1.Dân quân tự vệ nòng cốtlà lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong các đơn vị dân quân tự vệ.2. Dân quân tự vệ cơ độnglà lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức thành các đơn vị sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.3.Dân quân tự vệ tại chỗlà lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức và hoạt động ở thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ tại chỗ, sẵn sàng tăng cường cho dân quân tự vệ cơ động.4.Dân quân tự vệ biểnlà lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức ở cấp xã ven biển, xã đảo và cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển để làm nhiệm vụ trên các vùng biển Việt Nam.5.Dân quân tự vệ thường trựclà lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.6.Dân quân tự vệ rộng rãilà lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ đã được đăng ký, quản lý để sẵn sàng mở rộng lực lượng và huy động khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.7.Mở rộng lực lượng dân quân tự vệlà biện pháp tăng cường biên chế, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.
Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gọi chung là Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Luật Dân quân tự vệ 2009 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Tham khảo ngay  Lưu Ban Tiếng Anh Là Gì ?

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Núi Lửa Là Gì? Núi Lửa Được Hình Thành Như Thế Nào?

phunutiepthi.vn thực hiện.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button