Leverage là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

leverage
*

Leverage (Econ) Tỷ phần vốn vay; Đòn bẩy về tài chính; Tỷ lệ vốn vay so với tổng ngân sách.

Bạn đang xem: Leverage là gì

+ Một chỉ số về quan hệ giữa nợ dài hạn cùng vốn áp dụng.
leverage /"li:və/ danh từ
tính năng của đòn bẩy; lực của đòn bẩyhệ đòn bẩyLĩnh vực: năng lượng điện lạnhsự bẩybogie brake leveragegiàn hãm giá chỉ chuyểnhigh leverage diagonalkìm cắt cùng lựcleverage actingchức năng đòn bẩyleverage of loadcánh tay đòn Chịu đựng tảiảnh hưởngđầu tư mạnh vay mượn nợmarketing vay mượn nợích lợi thực hiện đòn bẩysuất đòn bẩycông sức của con người đòn bẩychức năng đòn bẩyfinancial leverage: tác dụng đòn kích bẩy tài chínhleverage factor: thông số tính năng đòn bẩytác dụng vay nợtạo thêm tỷ suất vay nợtỷ số chi phí (khiếp doanh) vắt địnhtỷ số vay vốntỷ khoản vốn vaycapital leveragexác suất vốn vaycommercial leveragegiải pháp thay đổi tmùi hương mạicommercial leverageđòn kích bẩy tmùi hương mạidebt leverageđòn bẩy nợfinancial leverageđòn bẩy tài chínhleverage buyoutcài đứt bởi vốn vayleverage ratiostỷ suất nợleverage stockvốn từ có với nợ <"li:vəridʒ> o tỷ lệ đòn bẩy Tỷ số tổng thu nhập chưa chiết khấu vào tương lai trên vốn đầu tư cơ bản.
*

*

*

leverage

Từ điển Collocation

leverage noun

1 force

ADJ. enough, sufficient | extra | maximum

VERB + LEVERAGE have He tried khổng lồ push the door open, but he didn"t have sầu sufficient leverage. | gain, get, obtain | apply, exert Position the piece of wood so that maximum leverage can be applied. | provide | increase

2 influence

ADJ. economic, political

VERB + LEVERAGE have | gain They are determined to lớn gain more political leverage. | give sầu sb

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Cách Làm Mồi Câu Cá Trôi Đỏ Trắng Ấn Độ Hiệu Quả Cho Cần Thủ

strategic advantage; power to lớn act effectively

relatively small groups can sometimes exert immense political leverage

v.

supplement with leverage

leverage the money that is already available

provide with leverage

We need lớn leverage this company


Bloomberg Financial Glossary

杠杆作用|杠杆比率杠杆作用;杠杆比率The use of debt financing, or property of rising or falling at a proportionally greater amount than comparable investments. For example, an option is said lớn have sầu high leverage compared to lớn the underlying stoông xã because a given price change in the stoông chồng may result in a greater increase or decrease in the value of the option.

Investopedia Financial Terms


1. The use of various financial instruments or borrowed capital, such as margin, to lớn increase the potential return of an investment. 2. The amount of debt used to lớn finance a firm"s assets. A firm with significantly more debt than equity is considered to be highly leveraged.

Xem thêm: Kiến Thức Tài Chính - 12 Điều Cần Biết Về Căn Bản


1. Leverage can be created through options, futures, margin và other financial instruments. For example, sayyou have sầu $1,000 khổng lồ invest. This amountcould be invested in 10 shares of Microsoft stochồng, but khổng lồ increase leverage,you could invest the$1,000in five options contracts. You would then control500 shares instead of just 10.2. Most companies use debt to lớn finance operations. By doing so,a companyincreases its leverage because it can invest in business operations withoutincreasing itsequity. For example, if a company formed with an investment of $5 million from investors, the equity in the company is $5 million - this is the money the company uses to lớn operate. If the companyuses debt financingby borrowing $đôi mươi million, the company now has $25 million to lớn invest in business operations và more opportunity lớn increase value for shareholders. Leverage helpsboth the investorand thefirm to invest or operate. However, it comes with greater risk. If an investor uses leverage lớn make an investmentvà the investment moves against the investor,his or herloss is muchgreater than it would"ve been if the investment had not been leveraged - leverage magnifies both gains và losses. In the businessworld, a company can use leverage to try to lớn generate shareholder wealth, but if it fails khổng lồ bởi so,the interest expense and credit risk of default destroys shareholder value.
Debt RatioDeleverageDerivativeDerivatives Time BombFuturesHedge FundLeveraged BuyoutMarginOperating LeverageOptions