California Prop 65 Là Gì ?, Proposition 65 In Plain Language

Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm yêu cầu về các cảnh báo được quy định trong Dự luật 65 của California (Dự luật 65). Đối với tất cả các sản phẩm đăng tải hiện có và mới, bạn phải: Xác định xem sản phẩm có cần cảnh báo của Dự luật 65 hay không. Cung cấp cho phunutiepthi.vn cảnh báo của Dự luật 65 chính xác bằng cách sử dụng các hướng dẫn trên trang này (và không theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như qua email). Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ đối tác bán hàng nếu tòa án yêu cầu bạn cung cấp cảnh báo của Dự luật 65 tùy chỉnh cho sản phẩm của bạn. Cung cấp cho chúng tôi cảnh báo của Dự luật 65 bạn nhận được từ nhà sản xuất của sản phẩm, nếu bạn không phải là nhà sản xuất của sản phẩm bạn đang đăng tải. Không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ tài liệu cảnh báo nào như nhãn, dán nhãn, dấu hiệu thời hạn sử dụng hoặc thẻ hiển thị cùng với sản phẩm của bạn trừ khi chúng tôi hướng dẫn bạn làm như vậy bằng văn bản. Cung cấp cảnh báo của Dự luật 65 cho mọi đơn vị phân loại hàng tồn kho (SKU) biến thể tương ứng. Nếu bạn cung cấp cảnh báo của Dự luật 65 cho một sản phẩm gốc, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và thao tác gửi sẽ không thành công.
Note: Nếu bạn nhận được email từ bộ phận Tuân thủ quy định về sản phẩm của phunutiepthi.vn yêu cầu bạn cập nhật một số thông tin đăng tải nhất định, vui lòng làm theo các hướng dẫn có trong email. Nếu các thông tin đăng tải của bạn không yêu cầu cảnh báo, bạn sẽ không cần thực hiện thêm hành động nào nữa.

Đang xem: Prop 65 là gì

Thông tin thêm về Dự luật 65

Dự luật 65, tên chính thức là Đạo luật thực thi nước uống an toàn và độc hại năm 1986, là một đạo luật của California quy định về việc cung cấp các cảnh báo cho người tiêu dùng tại California khi họ sẽ tiếp xúc với các hóa chất được California xác định là gây ung thư hoặc độc tính sinh sản. Các cảnh báo nhằm giúp người tiêu dùng tại California đưa ra quyết định có hiểu biết về việc họ tiếp xúc với các hóa chất này từ các sản phẩm họ sử dụng. Văn phòng Đánh giá Nguy Hại Sức Khỏe Môi trường (OEHHA) quản lý chương trình Dự luật 65 và xuất bản danh sách các hóa chất, bao gồm hơn 850 hóa chất. Vào tháng 8 năm 2016, OEHHA đã thông qua các quy định mới, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 08 năm 2018, thay đổi thông tin cần thiết trong các cảnh báo theo Dự luật 65.

Tham khảo ngay  Ok.Lifeok.Net Là Gì - Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Ok

Cách cung cấp cảnh báo theo Dự luật 65 cho các sản phẩm mới và hiện có

Sử dụng các phương pháp dưới đây để cung cấp cảnh báo theo Dự luật 65 khi tạo một hoặc nhiều thông tin đăng tải trong Seller Central.

Khi tạo một thông tin đăng tải duy nhất trong Seller Central: Vào Hàng lưu kho và chọn Thêm một sản phẩm. Nhấp vào Tạo thông tin đăng tải sản phẩm mới. Vào thẻ Tuân thủ và chọn Loại cảnh báo theo Dự luật 65 của California thích hợp và, nếu cần thiết, (các) Tên hóa chất theo Dự luật 65 của California đi kèm. Hãy xem bảng dưới đây để biết các Loại cảnh báo và giải thích về cảnh báo sẽ được hiển thị với mỗi Loại cảnh báo.

*

*

Tạo nhiều thông tin đăng tải trong Seller Central Vào Hàng lưu kho và chọn Thêm sản phẩm qua chức năng Tải lên. Chọn phân loại sản phẩm thích hợp và tạo mẫu nâng cao. Trong mẫu, bạn sẽ tìm thấy các thuộc tính theo Dự luật 65 của California trong nhóm Tuân thủ. Hãy chọn Loại cảnh báo theo Dự luật 65 của California thích hợp và, nếu cần thiết, (các) Tên hóa chất theo Dự luật 65 của California đi kèm.

*

*

Important: Nếu bạn sử dụng thông tin tùy chỉnh để tạo thông tin đăng tải của mình, bạn phải bổ sung thông tin của các thông tin đăng tải đó và sử dụng một trong hai phương pháp ở trên để thêm thông tin cảnh báo theo Dự luật 65.

Các loại cảnh báo theo Dự luật 65 của California

Loại cảnh báo theo Dự luật 65 của California Cảnh báo sẽ được hiển thị
Thực phẩm

Cảnh báo Việc tiêu thụ sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất, bao gồm <tên của một hoặc nhiều hóa chất> được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư và <tên của một hoặc nhiều hóa chất> được biết đến tại tiểu bang California là gây dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/food.

Đồ nội thất

Cảnh báo Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất, bao gồm <tên của một hoặc nhiều hóa chất được biết là gây ung thư, tên của một hoặc nhiều hóa chất được biết là gây độc tính sinh sản hoặc tên của một hoặc nhiều hóa chất được biết là gây ra cả ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác>, được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư hoặc dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/furniture.

Xem thêm: Tương Lai Của Ripple Tăng Giá Ripple (Xrp) Năm 2020, 2025, 2030

Hóa chất

Đối với việc tiếp xúc với các hóa chất gây ung thư:

Cảnh báo Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất, bao gồm <tên của một hoặc nhiều hóa chất>, được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/.

Đối với việc tiếp xúc với các hóa chất gây độc tính sinh sản:

Cảnh báo Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất, bao gồm <tên của một hoặc nhiều hóa chất>, được biết đến tại tiểu bang California là gây dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/.

Đối với việc tiếp xúc với các hóa chất khác nhau gây ung thư và độc tính sinh sản:

Cảnh báo Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất, bao gồm <tên của một hoặc nhiều hóa chất> được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư và <tên của một hoặc nhiều hóa chất> được biết đến tại tiểu bang California là gây dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/.

Đối với việc tiếp xúc với các hóa chất gây ra cả ung thư và độc tính sinh sản:

Cảnh báo Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất, bao gồm <tên của một hoặc nhiều hóa chất>, được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/.

Tham khảo ngay  Làm Gì Để Đẹp Hơn Mỗi Ngày, Làm Thế Nào Để Xinh Đẹp Hơn Mỗi Ngày

Nếu sản phẩm của bạn có một trong các cảnh báo về sản phẩm sau được in trên hoặc gắn vào sản phẩm hoặc thùng đựng hoặc bao gói của sản phẩm, khi đó bạn phải chọn một trong các loại cảnh báo sau đây và bạn có thể không cần chọn một tên chất hóa học:

Loại cảnh báo theo Dự luật 65 của California Cảnh báo sẽ được hiển thị
Về tính gây ung thư của sản phẩm Cảnh báo: Ung thư – www.P65Warnings.ca.gov/
Về ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của sản phẩm Cảnh báo: Tác hại sinh sản – www.P65Warnings.ca.gov/

Trên tính gây ung thư kết hợp với ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của sản phẩm

Cảnh báo: Ung thư và tác hại sinh sản – www.P65Warnings.ca.gov/

Nếu sản phẩm của bạn là Đồ uống có cồn, Gỗ thô, Xe hành khách hoặc Xe ngoài đường, Tàu giải trí hoặc có Động cơ Diesel, khi đó bạn phải chọn loại cảnh báo có liên quan và bạn không thể chọn Tên hóa chất:

Loại cảnh báo theo Dự luật 65 của California Cảnh báo sẽ được hiển thị
Đồ uống có cồn Cảnh báo: Rượu chưng cất, bia, chất làm mát, rượu vang và đồ uống có cồn khác có thể làm tăng nguy cơ ung thư và trong khi mang thai, có thể gây dị tật bẩm sinh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/alcoholic-beverages.

Xem thêm: Bệnh Xơ Phổi Là Gì ? Bệnh Có Chết Không, Nên Ăn Gì Và Cách Điều Trị

Gỗ thô Cảnh báo: Khoan, cưa, chà nhám hoặc gia công các sản phẩm gỗ có thể khiến bạn tiếp xúc với bụi gỗ, một chất được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư. Tránh hít vào bụi gỗ hoặc sử dụng mặt nạ chống bụi hoặc các biện pháp bảo vệ khác để bảo vệ cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/wood.
Xe chở khách hoặc xe ngoài đường Cảnh báo: Việc vận hành, bảo quản và bảo dưỡng xe chở khách hoặc xe ngoài đường có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm khí thải động cơ, các-bon monoxit, phthalate và chì được biết đến tại tiểu bang California là tác nhân gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để giảm thiểu tiếp xúc, tránh thở vào khí thải, tránh để động cơ chạy không trừ khi cần thiết, bảo dưỡng xe ở khu vực thông gió tốt và đeo găng tay hoặc rửa tay thường xuyên khi bảo dưỡng xe. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle
Tàu giải trí Cảnh báo: Việc vận hành, bảo dưỡng và bảo dưỡng tàu giải trí có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm khí thải động cơ, các-bon monoxit, phthalate và chì được biết đến tại tiểu bang California là tác nhân gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Để giảm thiểu tiếp xúc, tránh thở vào khí thải, bảo dưỡng tàu ở khu vực thông gió tốt và đeo găng tay hoặc rửa tay thường xuyên khi bảo dưỡng tàu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/marine
Động cơ Diesel Cảnh báo: Hít thở khí thải động cơ diesel khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất được biết đến tại tiểu bang California là gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại sinh sản khác. Luôn khởi động và vận hành động cơ ở khu vực thông gió tốt. Nếu làm vậy trong khu vực kín, hãy thông khí thải ra bên ngoài. Không sửa đổi hoặc làm xáo trộn hệ thống ống xả. Không để động cơ chạy không khi không cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov/diesel
Tham khảo ngay  Viêm Lợi Kiêng Ăn Gì ? Những Thực Phẩm Nên Kiên Cử? Những Thực Phẩm Nên Kiên Cử

Thông tin bổ sung về các cảnh báo theo Dự luật 65 có sẵn tại các liên kết dưới đây:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button