Amanotes Tuyển Dụng

  -  
We are Amanotes! A fast-growing startup in the music-tech industry. We seek lớn delight people with interactive music experiences. Since 2014, 30+ music games & điện thoại applications were published under our name with over 1 billion downloads worldwide & 95+ million monthly active users. In 2019, we were proudly listed as the #1 sản phẩm điện thoại apps publisher from Southeast Asia, the #1 music games publisher in the world, & one of the top 20 di động apps publishers in the world across all categories.

Bạn đang xem: Amanotes tuyển dụng


Explore our products on Google Play và iOS App Store such as Magic Tiles 3, Dancing Ballz, và Tiles Hop.
Scale products profitably through organic và non-organic channels across the globe (US, Đài Loan Trung Quốc, nhật bản, etc.)
Manage and run multiple user acquisition campaigns across platforms (Google, Facebook, Tiktok, Applovin, ASO, etc.)
Analyze data through (1) various ad campaign metrics (installs, CPI, CTR, IR, ROI/ROAS), (2) A/B testing creatives, and also cross-check (3) revenue and sản phẩm metrics in order lớn understand user behaviors and make the right decisions
Underst& & implement each ad network’s best practices as well as thử nghiệm new ad networks to expvà user inventories
1-2 years working experience in Performance Marketing (Google/Facebook/Other Adnetworks) with proven success
*

We are Amanotes! A fast-growing startup in the music-tech industry from Vietphái nam. We seek lớn delight people with interactive sầu music experiences. Since 2014, 30+ music games và Mobile applications were published under our name with over 1 billion downloads worldwide and 90+ million monthly active users. In 2019, we were proudly listed as the #1 di động apps publisher from Southeast Asia, the #1 music games publisher in the world, & one of the top trăng tròn sản phẩm điện thoại apps publishers in the world across all categories.

Xem thêm: Cuộc Đua Máy Tính Lượng Tử Là Gì ? Có Gì Đặc Biệt


Explore our products on Google Play & iOS App Store such as Magic Tiles 3, Dancing Ballz, & Tiles Hop.

Xem thêm: Vải Cotton Giấy Là Gì ? Có Mát Không Và Các Ứng Dụng Vải Cotton Giấy


*

*

*

*

phunutiepthi.vn là nền tảng tuyển dụng cùng cải cách và phát triển nhân tài lớn nhất Đông Nam Á với Đài Loan. Có rộng 4 triệu người truy cập phunutiepthi.vn hàng tháng để cải cách và phát triển sự nghiệp bài bản. Được Thành lập vào năm trước đó trên Singapore, phunutiepthi.vn sẽ chế tạo thời cơ mang lại rộng 2.5 triệu Chuyên Viên với hơn 40.000 tổ chức triển khai doanh nghiệp lớn nhằm tìm hiểu tiềm năng của mình. Chúng tôi đã cùng đang giúp các công ty, tổ chức chế tạo ra dựng lực lượng , cũng như kết nối phần lớn tài năng với các thời cơ bài toán làm cho tương xứng. phunutiepthi.vn hiện nay đang hoạt động tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Đài Loan cùng cả nước.