In Nature Là Gì

  -  
nature tức thị gì, tư tưởng, các áp dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm nature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của nature.quý khách vẫn xem: In nature là gì

Từ điển Anh Việt

nature

/"neitʃə/

* danh từ

tự nhiên và thoải mái, thiên nhiên, tạo thành hoá

the struggle with nature: cuộc tranh đấu với thiên nhiên

according lớn the laws of nature: theo quy nguyên tắc tự nhiên

in the course of nature: theo lẽ thường

lớn draw from nature: (nghệ thuật) vẽ theo từ nhiên

tâm lý trường đoản cú nhiên; trạng thái nguyên ổn thuỷ

tính, bản chất, bản tính

good nature: thực chất giỏi, tính thiện

nhiều loại, thứ

things of this nature vày not interest me: các chiếc thuộc các loại này không làm cho tôi say đắm thú

in (of) the nature of: giống hệt như, thuộc nhiều loại với

sức sống; tác dụng từ bỏ nhiên; yêu cầu từ nhiên

to ease (relieve) nature: đi ỉa, đi đái; toại nguyện một nhu yếu trường đoản cú nhiên

vật liệu bằng nhựa (cây)

full of nature: căng nhựa

against (contrary to) nature

khác người, siêu phàm, kỳ diệu

debt of nature

(xem) debt

to pay one"s debt lớn nature

(xem) debt

nature

tự nhiên, phiên bản chất

Từ điển Anh Việt - Chulặng ngành

nature

* kỹ thuật

bậc

bản chất

chình ảnh vật

đặc tính

hạng

loại

xây dựng:

bản tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

nature

the essential qualities or characteristics by which something is recognized

it is the nature of fire to lớn burn

the true nature of jealousy

a causal agent creating & controlling things in the universe

the laws of nature

nature has seen lớn it that men are stronger than women

the natural physical world including plants and animals and landscapes etc.

they tried khổng lồ preserve nature as they found it

the complex of emotional and intellectual attributes that determine a person"s characteristic actions và reactions

it is his nature to help others

a particular type of thing

problems of this type are very difficult to lớn solve

he"s interested in trains and things of that nature

matters of a personal nature
Bạn đang xem: In nature là gì

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh9,0 MBHọc từ mới hằng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng đánh giá.


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Envelope Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pending Nghĩa Là Gì ? Cách Sử Dụng Phân Biệt Pending Và Suspending

*