Giá Thực Thi – Định Nghĩa và Ý Nghĩa

Giá Thực Thi là gì?

Giá thực thi, hay còn được gọi là strike price, là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Đây là mức giá cố định mà chủ sở hữu của một tùy chọn (tùy chọn gọi hoặc tùy chọn đặt) có quyền mua hoặc bán một công cụ thị trường (tài sản cơ bản) khi tùy chọn đó được thực hiện.

Ý nghĩa của Giá Thực Thi

Giá thực thi đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận của chủ sở hữu tùy chọn. Nếu giá của tài sản cơ bản vượt qua giá thực thi, chủ sở hữu tùy chọn gọi (call option) có thể mua tài sản với mức giá thấp hơn trên thị trường và sau đó bán lại với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá tài sản cơ bản thấp hơn giá thực thi, chủ sở hữu tùy chọn đặt (put option) có thể bán tài sản với mức giá cao hơn trên thị trường và sau đó mua lại với giá thấp hơn, cũng để kiếm lợi nhuận.

Giá thực thi thường được xác định trước khi tùy chọn được mua hoặc bán, và nó được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giá của tài sản cơ bản, thời gian và tình hình thị trường.

Tham khảo ngay  Trigger - Một Khái Niệm Đặc Biệt Trong Công Nghệ

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư mua một tùy chọn gọi cho cổ phiếu của công ty XYZ với giá thực thi là $50 và giá thị trường hiện tại của cổ phiếu là $55, khi tùy chọn được thực hiện, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu với giá $50 và sau đó bán lại với giá $55, kiếm lời $5 mỗi cổ phiếu.

Phunutiepthi – Đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư

Phunutiepthi là nền tảng tài chính hàng đầu, cung cấp kiến thức, thông tin và các công cụ hữu ích liên quan đến đầu tư và giao dịch tài chính.

Với mục tiêu giúp phụ nữ tiếp cận và làm chủ kiến thức tài chính, Phunutiepthi cung cấp những bài viết chất lượng và dễ hiểu về các khái niệm tài chính quan trọng như giá thực thi, giúp bạn nắm bắt được cơ hội và đưa ra quyết định thông minh trong việc đầu tư và giao dịch tài chính.

Hãy truy cập Phunutiepthi để có thêm thông tin và cập nhật về các khái niệm tài chính quan trọng và những bí quyết thành công trong đầu tư tài chính.

Ảnh minh họa:

Strike Price

Ảnh minh họa:

Strike Price

Table:

Thời gian Khu vực
00:00 – 23:00 UTC-12:00 – UTC-14:00
00:00 – 23:00 UTC-01:00 – UTC+00:00
01:00 – 00:00 UTC+01:00 – UTC+14:00

Phunutiepthi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư và giúp bạn đạt được sự thành công trong lĩnh vực tài chính.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button