Tồn Kho Đầu Kỳ Tiếng Anh Là Gì

  -  

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của người tiêu dùng được thuận lợi và tiện lợi rộng, các bạn không thể thiếu kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng vậy. Sau phía trên, chúng tôi sẽ tổng hòa hợp list từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành kế tân oán - kiểm tân oán mà lại các bạn xuất xắc chạm mặt trong lĩnh vực này, mong muốn bọn chúng sẽ giúp đỡ chúng ta thuận tiện thao tác làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm tân oán bởi tiếng Anh thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì

quý khách hàng đã xem: Tồn kho vào đầu kỳ tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là những từ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thường dùng duy nhất bây chừ, cùng công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá thành đề xuất trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: kiến thiết cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Chechồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền desgin cơ phiên bản dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ hễ và đầu tư nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu hóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người cài trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên ổn giá gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cầm cố định

37. General and administrative expenses: túi tiền cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công thế, giải pháp trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguim giá tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư phạt triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên ổn giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khân oán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà sngơi nghỉ hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ chứng khoán thù nđính hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành lúc kế toán thù thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ nên trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản nên thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô cứng toán bởi chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô giòn toán thù ko dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan đến kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: giá thành cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Ngân sách chi tiêu bảo tồn sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá chỉ gốc

** Các phương pháp trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ phải trả vào cuối kỳ – số dư nợ phải trả thời điểm đầu kỳ + các khoản khuyến mãi nhận ra + Các khoản chi phí nợ trả mang lại đơn vị cung cấp + bù trừ giữa nợ đề xuất thu và nợ cần trả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Pos - Cách Cà Thẻ Thanh Toán Bằng Máy Pos

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Trên đây là đều từ vựng siêng ngành kế toán thù được áp dụng nhiều độc nhất vô nhị sống từng doanh nghiệp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Come In Là Gì, Come In Trong Tiếng Tiếng Việt

Để có thể làm cho tốt hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán thù, thì ngay lập tức bay tiếng các bạn phải kim chỉ nan Xu thế cải tiến và phát triển vào sự nghiệp của chính mình. Mà rất có thể bí quyết tốt và tác dụng duy nhất cất cánh giờ là không xong xuôi nâng cấp kiến thức và kỹ năng tương tự như kinh nghiệm thao tác của bản thân mình qua các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù làm việc những trung trung ương.