Wing Là Gì – Wing Tiếng Anh Là Gì

the flat part of the body that a bird, insect, or bat uses for flying, or one of the flat, horizontal structures that stick out from the side of an aircraft and support it when it is flying:

Đang xem: Wing là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ phunutiepthi.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

a group within a political party or organization whose beliefs are in some way different from those of the main group:
a part of a large building that sticks out from the main part, often having been added at a later date:
The west wing of the house is still lived in by Lord and Lady Carlton, while the rest of the house is open to the public.
(in various team games, such as football and hockey) either of the two sides of the sports field, or a player whose position is at either of the two sides of the field:
one of the movable, usually long and flat, parts on either side of the body of a bird, insect, or bat that it uses for flying, or one of the long, flat, horizontal structures that stick out on either side of an aircraft:
a group within a political party or organization whose beliefs are in some way different from those of the main group:

*

*

Xem thêm: Tắc Kè Hoa Là Con Gì? Ăn Gì, Cách Nuôi Và Có Tác Dụng Gì Thức Ăn Của Tắc Kè

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phunutiepthi.vn English phunutiepthi.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Tham khảo ngay  New Launchpage - Tiêu Diệt Launchpage
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Đồng Tiền Ảo Poe Coin Là Gì, Cã³ Nãªn ĐÁº§U Tæ° Dá»± ÁN Po

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button