Chỉ Số Cir Là Gì ? Cách Tính? Cir Định Nghĩa: Tỷ Lệ Chi Phí Thu Nhập

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGQUẢNG CÁO TÌM KIẾM SẢN PHẨMQUẢNG CÁO TÌM KIẾM SHOPQUẢNG CÁO KHÁM PHÁMẸO HAY CHO BẠNBLOG

Ý nghĩa của những chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo:

*

Số Lượt Xem

Lượt xem thể hiện số lần quảng cáo của bạn được người mua đã đăng nhập xem trên trang kết quả tìm kiếm. Số lượt xem càng cao, quảng cáo của bạn càng tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng.Theo dõi hiệu quả Quảng cáo

Ý nghĩa của những chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo:

Số Lượt Xem

Lượt xem thể hiện số lần quảng cáo của bạn được người mua đã đăng nhập xem trên trang kết quả tìm kiếm. Số lượt xem càng cao, quảng cáo của bạn càng tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng.

Đang xem: Chỉ số cir là gì

Số Lượt Clicks

Lượt click thể hiện số lần người mua (đã đăng nhập tài khoản phunutiepthi.vn) nhấp chuột vào quảng cáo của bạn khi thấy trên trang kết quả tìm kiếm.

Tỷ Lệ Click (Click-Through-Rate, viết tắt là CTR)

CTR thể hiện tỷ lệ phần trăm số lần người mua nhấp chuột vào quảng cáo của bạn sau khi thấy nó trên trang kết quả tìm kiếm.

Ví dụ, nếu có 100 lượt xem quảng cáo của bạn và 20 lượt click, thì tỷ lệ click của bạn là 20%. Tỷ lệ click càng cao phản ánh mức độ hấp dẫn của quảng cáo càng tốt.

Số Đơn Hàng

Số đơn hàng được người mua tạo ra cho sản phẩm quảng cáo và các sản phẩm khác trong vòng 7 ngày tính từ lúc nhấp chuột vào quảng cáo của bạn

Lượt chuyển đổi

Lượt chuyển đổi đo lường khả năng tạo doanh thu của quảng cáo cho các sản phẩm quảng cáo và các sản phẩm khác từ cửa hàng của bạn trong vòng 7 ngày tính từ lúc khách nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.

Nếu người mua click vào nhiều sản phẩm quảng cáo và mua chúng trong vòng 7 ngày trong cùng một đơn hàng, mỗi sản phẩm quảng cáo sẽ được tính là 1 lượt chuyển đổi.Ngoài ra, nếu khách hàng mua thêm các sản phẩm khác trong cùng 1 đơn hàng từ cửa hàng sau khi click vào quảng cáo trong vòng 7 ngày thì mỗi sản phẩm đó sẽ tính là một lượt chuyển đổi cho sản phẩm quảng cáo.

Số Sản Phẩm Đã Bán

Số sản phẩm đã bán cho thấy tổng số lượng sản phẩm quảng cáo và các sản phẩm khác được bán ra trong vòng 7 ngày từ lúc khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.

Một Lượt chuyển đổi có thể chứa nhiều Sản Phẩm Đã Bán cùng loại. Ví dụ, nếu bạn quảng cáo một chiếc áo sơ mi và khách hàng mua 3 cái một lúc, thì Lượt chuyển đổi sẽ là 1 và Số Sản Phẩm Đã Bán sẽ là 3.

GMV (Gross Merchandise Value) – Doanh thu

Doanh thu cho biết tổng số tiền thu về từ việc khách hàng mua sản phẩm quảng cáo và các sản phẩm khác trong cửa hàng của bạn trong vòng 7 ngày từ khi khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo.

Chi Phí

Chi Phí tính toán số tiền bạn đã trả cho quảng cáo của mình. Hãy đảm bảo chi phí của bạn nằm trong giới hạn ngân sách quảng cáo.

ROI (Return On Investment) – Tỷ lệ Hoàn Vốn

ROI cho biết tỷ lệ doanh số thu về so với chi phí đầu tư cho quảng cáo. Tỷ lệ ROI được tính bằng cách lấy tổng doanh thu từ quảng cáo do việc bán các sản phẩm trong cửa hàng chia cho chi phí quảng cáo.

ROI = GMV / Chi PhíVí dụ, nếu GMV từ các quảng cáo của bạn là 3.000.000 VND và chi phí cho chúng là 300.000VND, thì ROI sẽ là 10.

CIR (Cost-Income-Ratio) – Tỷ Lệ Chi Phí Trên Doanh Thu

CIR là tỷ lệ phần trăm giữa số tiền bạn chi trả cho quảng cáo so với doanh thu đạt được. CIR càng thấp chứng tỏ lợi nhuận đến từ quảng cáo càng cao.

CIR = Chi Phí / GMV x 100%Ví dụ, nếu chi phí quảng cáo của bạn là 300.000VND và GMV từ đó là 3.000.000 VND, thì CIR của bạn là 10%.

CR (Conversion Rate) – Tỷ lệ chuyển đổi

CR cho biết tỷ lệ chuyển đổi sang đơn hàng của sản phẩm được quảng cáo và các sản phẩm khác trong cửa hàng của bạn.

CR = Lượt chuyển đổi / số lượt click x 100%

Chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi

Chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi đo lường chi phí trung bình cho mỗi lượt chuyển đổi của sản phẩm quảng cáo và sản phẩm khác của Shop.

Chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi = Chi phí / Lượt chuyển đổi

Lượt chuyển đổi trực tiếp

Lượt chuyển đổi trực tiếp đo lường khả năng tạo doanh thu của sản phẩm quảng cáo trong vòng 7 ngày tính từ lúc nhấp chuột vào quảng cáo của bạn.

Nếu người mua click vào nhiều sản phẩm quảng cáo và mua chúng trong vòng 7 ngày trong cùng một đơn hàng, mỗi sản phẩm quảng cáo sẽ có 1 lượt chuyển đổi trực tiếp.

Sản phẩm đã bán trực tiếp

Tổng số lượng sản phẩm được quảng cáo mà người mua đã mua trong vòng 7 ngày kể từ khi nhấp vào quảng cáo của sản phẩm đó.

Một đơn hàng có thể chứa nhiều Sản Phẩm Đã Bán. Ví dụ, nếu bạn quảng cáo một chiếc áo sơ mi và khách hàng mua 3 cái một lúc, thì Số Đơn Hàng sẽ là 1 và Sản Phẩm Đã Bán sẽ là 3.Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Shop, tổng số lượng sản phẩm bao gồm các sản phẩm được nhấp vào trong vòng 1 ngày và được mua trong vòng 7 ngày.

Xem thêm: Trẻ Em 10 Tháng Tuổi Nên Ăn Gì ? Bé 10 Tháng Tuổi Ăn Được Những Gì

GMV trực tiếp – Doanh thu trực tiếp

Tổng doanh số bán sản phẩm của sản phẩm được quảng cáo do người mua tạo ra trong vòng 7 ngày kể từ khi nhấp vào quảng cáo của sản phẩm đó.

Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Shop, tổng doanh số bán sản phẩm bao gồm các sản phẩm được nhấp vào trong vòng 1 ngày và được mua trong vòng 7 ngày.

ROI trực tiếp – Tỷ lệ Hoàn Vốn trực tiếp

ROI trực tiếp đo lường doanh thu được tạo ra từ việc bán sản phẩm được quảng cáo cho mỗi đồng chi tiêu cho quảng cáo của nó.

ROI = GMV / Chi PhíVí dụ, nếu GMV từ các quảng cáo của bạn là 3.000.000 VND và chi phí cho chúng là 300.000VND, thì ROI sẽ là 10.Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Shop, doanh thu từ việc mua các sản phẩm được nhấp vào trong vòng 1 ngày và mua trong vòng 7 ngày sẽ được sử dụng để tính ROI Trực tiếp.

CIR trực tiếp -Tỷ Lệ Chi Phí Trên Doanh Thu trực tiếp

Tỷ lệ CIR trực tiếp (Cost-Income-Ratio) đo lường chi phí quảng cáo so với doanh thu được tạo ra từ việc bán sản phẩm được quảng cáo.

CIR = Chi Phí / GMV x 100%Ví dụ, nếu chi phí quảng cáo của bạn là 300.000VND và GMV từ đó là 3.000.000 VND, thì CIR của bạn là 10%.Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Shop, doanh thu từ việc mua các sản phẩm được nhấp vào trong vòng 1 ngày và được mua trong vòng 7 ngày sẽ được sử dụng để tính CIR Trực tiếp.

Tỷ lệ chuyển đổi trực tiếp (CR – Conversion Rate trực tiếp)

Tỷ lệ chuyển đổi trực tiếp đo lường số lượt chuyển đổi so với số lượt click vào quảng cáo của sản phẩm quảng cáo.

Tỷ lệ chuyển đổi trực tiếp =Lượt chuyển đổi trực tiếp/Số lượt click x 100%

Chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi trực tiếp

Chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi trực tiếp đo lường chi phí trung bình của mỗi lượt chuyển đổi của sản phẩm quảng cáo của Shop.

Chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi trực tiếp = Chi phí/Lượt chuyển đổi trực tiếp

Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm, Thứ Hạng Trung Bình là gì?

*

Thứ Hạng Trung Bình

Thứ Hạng Trung Bình cho thấy vị trí hiển thị trung bình của sản phẩm quảng cáo của bạn trong số các quảng cáo có cùng từ khóa trên trang kết quả tìm kiếm, không phải thứ hạng trung bình giữa các kết quả tìm kiếm.

Nếu thứ hạng hiển thị của bạn là 8, thì nó sẽ xuất hiện ở vị trí quảng cáo thứ 8 trong trang kết quả tìm kiếm, không bao gồm vị trí của các kết quả tự nhiên.

Thứ hạng hiển thị càng nhỏ tức là quảng cáo của bạn càng nằm ở vị trí tốt, gần hơn với hàng đầu của trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ như, thứ hạng thứ nhất sẽ tốt hơn thứ hạng thứ 2, 3 và v.v.

Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Shop, Lượt Xem Sản Phẩm, Lượt Clicks Sản phẩm và Tỷ Lệ Click Sản Phẩm là gì?

*

Lượt Xem Sản Phẩm

Lượt Xem Sản Phẩm cho thấy số lần người xem đã đăng nhập nhìn thấy sản phẩm tại trang shop của bạn sau khi nhấp vào Quảng cáo Tìm Kiếm Shop.

Ví dụ, nếu người mua nhấp vào quảng cáo Shop Ad của bạn và kéo xuống để xem 10 sản phẩm tại trang cửa hàng của bạn trước khi quyết định thoát ra, bạn sẽ có 10 Lượt Xem Sản Phẩm. Số Lượt Xem Sản Phẩm càng cao cho thấy người mua khám phá shop bạn càng nhiều sau khi nhấp vào Quảng cáo Tìm Kiếm Shop của bạn.

Lượt Click Sản Phẩm

Lượt Clicks Sản Phẩm cho thấy số lần người xem đã đăng nhập nhấp vào sản phẩm của bạn tại trang cửa hàng sau khi nhấp vào Quảng cáo Tìm Kiếm Shop của bạn.

Ví dụ, nếu người mua nhấp vào Quảng cáo Tìm Kiếm Shop của bạn, sau đó nhấp vào 4 sản phẩm ở trang cửa hàng, bạn sẽ có 1 Lượt clicks Shop và 4 Lượt Clicks Sản Phẩm. Như vậy, số Lượt Clicks Sản Phẩm có thể cao hơn số Lượt clicks Shop. Khi người mua quan tâm, họ có thể nhấp vào nhiều sản phẩm khác nhau tại trang shop chỉ sau khi nhấp 1 lần vào Quảng cáo Tìm Kiếm Shop của bạn.

Tỷ Lệ Click Sản Phẩm

Tỷ Lệ Click Sản Phẩm đo lường tỷ lệ phần trăm số lần người mua nhấp vào sản phẩm khi nhìn thấy chúng trong trang cửa hàng của bạn sau khi nhấp vào Quảng cáo Tìm Kiếm Shop của bạn.

Tỷ Lệ Click Sản Phẩm = Lượt Clicks Sản Phẩm ÷ Lượt Xem Sản Phẩm.Ví dụ, nếu bạn có 100 Lượt Xem Sản Phẩm và 20 Lượt Clicks Sản Phẩm, Tỷ Lệ Click Sản Phẩm của bạn là 20%. Tỷ Lệ Click Sản Phẩm cao cho thấy sản phẩm tại trang cửa hàng của bạn hấp dẫn với người mua.

Tôi có thể xem hiệu quả quảng cáo ở đâu?

*

Bạn có thể kiểm tra hiệu quả quảng cáo thông qua ứng dụng phunutiepthi.vn trên di động hoặc đăng nhập vào Kênh Người Bán trên trình duyệt web.

Thông qua ứng dụng phunutiepthi.vn

Để xem hiệu quả quảng cáo trên di động, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Chọn mục “Tôi”Chọn “Shop của tôi” phía trên bên tráiKéo xuống và chọn mục “Quảng Cáo phunutiepthi.vn”Tùy vào hiệu quả của loại quảng cáo bạn muốn, chọn mục “Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm” hoặc “Quảng cáo Khám Phá” tương ứngChọn sản phẩm quảng cáo mà bạn tương ứng để xem số liệu thống kê chi tiết của từng loại quảng cáo. Hãy tùy chỉnh mốc thời gian để xem hiệu quả quảng cáo bạn muốn nhé!

Thông qua Kênh Người Bán trên trình duyệt web

Đăng nhập vào Kênh Người Bán, chọn Kênh Marketing > Quảng cáo phunutiepthi.vn và chọn loại quảng cáo bạn muốn kiểm tra kết quả.

Xem thêm: Bài Viết Cho Những Ai Chưa Định Nghĩa Được “Lồn” Là Gì? Hiểu Như Thế Nào Cho Đúng

Khi nào và bao lâu tôi nên xem lại dữ liệu quảng cáo của mình?

*

Khi bạn chạy quảng cáo lần đầu, hãy chờ ít nhất 2 tuần trước khi tải báo cáo về để có dữ liệu đầy đủ và thiết thực. phunutiepthi.vn khuyến khích bạn hạn chế điều chỉnh quảng cáo trong 2 tuần đầu tiên.Kiểm tra hiệu quả quảng cáo của bạn ít nhất 1 lần 1 ngày sau 2 tuần. Bạn có thể kiểm tra thường xuyên hơn nếu quảng cáo của bạn không hoạt động theo mong đợi và để tối ưu hóa quảng cáo của bạn.Tải và lưu trữ báo cáo thường xuyên. Chức năng Tải dữ liệu cho phép bạn truy cập dữ liệu lên đến 90 ngày gần nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button